Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2019. JANUÁR 23-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2019.

 

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 23-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

 

2.

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

A Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézmény egységeiben nyári zárvatartás elfogadása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

5.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

6.

A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása.

Vicsi László polgármester

Dikácz Péter Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

7.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására vonatkozó pályázat benyújtására.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

8.

Előterjesztés Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

9.

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeleteknek a közigazgatási szabályszegés szankcióival összefüggő módosítására.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Borosné Horváth Lilla közigazgatási referens

10.

Előterjesztés a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

 

11.

Előterjesztés MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló területen parkoló kialakítására.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

12.

 Előterjesztés Dera-patak rekonstrukciójára vonatkozóan.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

13.

Pomáz, belterület, Messelia utca 859 hrsz.-ú kivett beépítetlen ingatlan a Váci Tankerületi Központ részére sportpálya céljára történő ingyenes használatba adása.

.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

14.

Ingatlan ügyek:

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

15.

Előterjesztés Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár helyiségek bérbeadási szabályzatának módosítására.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

16.

Egyéni lakossági ügy.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

17.  

Egyebek

         Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2019. január 24-én.

  • Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság külső tagjának megválasztása.

         Szóbeli előterjesztés.

         Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2019. január 24-én.

 

 

Vicsi László

polgármester

 

 

 

 

 

Pomáz, 2019. január 17.

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                         Vicsi László                                           

                                                                                                                         polgármester

 

 

 

 

 

 

Letöltések