Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ 2019. JÚNIUS 19-I KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSRE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Pomáz Város

Önkormányzata

10/2019.

 

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. június 19-én  ( szerdán )  14 órakor 

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2018. évi beszámolója. Temetői díjak 2019. évi felülvizsgálata.

Dr. Gerencsér Balázs

SZIGÜ ügyvezető igazgató

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

4.

Előterjesztés „ 4 csoportos bölcsőde építése Pomázon” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti EKR000473882019 számú nyílt közbeszerzési eljárás elbírálására vonatkozóan

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

Pomáz Város 2019-2024. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

6.

Előterjesztés Településrendezési Szerződés módosítására. ZÁRT ÜLÉS!

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet feladat-ellátási szerződésének módosítása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

8.

Előterjesztés helyi fejlesztő pedagógiai és logopédusi álláshely bővítésére.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

9.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat kiírása.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

10.

Ingatlan ügyek  ZÁRT ÜLÉS !

  • Pomáz, Vadász János utca 3617/6 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Nemzetőr utca 3655/2 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Nemzetőr utca 3655/3 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

 

  • Pomáz, Nemzetőr utca 3655/5 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Kopjafa utca 3655/6 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Kopjafa utca 3655/7 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Kopjafa utca 3655/8 hrsz.-ú ingatlan adásvétele
  • Pomáz, Kopjafa utca 3655/9 hrsz.-ú ingatlan adásvétele

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

11.

Javaslattétel Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

12.

Egyéni lakossági ügyek.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

13.

Egyebek.

 

 

 

 

 

Pomáz, 2019. június 13.

 

 

 

 

                                                                                   V i c s i  László

        polgármester