Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ 2019. május 15.-ei KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

8/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. május 15-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ( KEF ) kutatási beszámolója.

Óváryné Herpai Dóra

KEF szakmai vezető

3.

Előterjesztés az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

Pályázat kiírása Pomáz Közművelődéséért Díj adományozására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

5.

A 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok meghatározása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

6.

Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

7.

A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének pályázati felújításához önkormányzati hozzájárulás nyújtása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

8.

A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

9.

Pomáz Város új brandjének elfogadása és használata.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zta főtanácsos

10.

Előterjesztés Pomáz Alcsevica terület villamosenergia ellátására vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zta főtanácsos

11.

Javaslat a Pomáz Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terve c. dokumentum, és az Önkormányzat által megvalósítandó, zajcsökkentést célzó konkrét intézkedések elfogadására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

12.

 

Dera u.21. sz. alatti ingatlan adásvételéhez elővásárlási jogról történő lemondás.

 

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

13.

 

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása.

 

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

14.

Javaslattétel Pomáz Közoktatásáért Díj adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné  Közig. és Népjóléti csop.vez.

15.

Egyebek

a.) Előterjesztés Szabvazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására.  ZÁRT ÜLÉS !

Helyben osztott anyag.

b.) Pomáz, Mátyás király utca -Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán-, közlekedésépítési felújítása.

Helyben osztott anyag.

Feltöltve: 2019. május 16-án.

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2019.  május  9.                                                      

 

 

 

Vicsi László

                                                                                  polgármester

 

Letöltések