Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ 2019. SZEPTEMBER 18-I KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

13/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. szeptember 18-án  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

2.

a.) Előterjesztés  2019. évi költségvetési rendelet módosítására.

b.) Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata vevő állományának leírására.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória

pénzügyi csop.vez

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagyné Szalai Emese adócsop.vez.

4.

Rendőr körzeti megbízott kinevezéséhez hozzájárulás.

Vicsi László polgármester

 

5.

Ingatlan ügyek:

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

6.

a.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására.

b.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.feltétel rendszeréről.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

7.

a.) A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői beszámolója 2018.-2019. évre.

b.) Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Szalontai Katalin intézményvezető

 

8.

Előterjesztés a közterület-használatáról és a  és a közterület-használati díjakról szóló rendelet módosítására.

Vicsi László polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

9.

Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetés adományozására.

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László

polgármester

10.

Egyéni lakossági ügyek.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

11.

Egyebek.

 

 

 

 

 

Pomáz, 2019. szeptember 12.

 

 

 

          Vicsi László s.k.,  

polgármester

 

Letöltések