Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ 2020. január 23-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

1/2020.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. január 23-án ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Leidinger István polgármester

2.

Nemzetiségi Önkormányzatok megállapodásainak felülvizsgálata.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslatai alapján korrektúrázott változat

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

3.

Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata az önkormányzat intézményeivel a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság javaslatai alapján korrektúrázott változat

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

 A Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde intézményegységeiben a nyári zárvatartás elfogadása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

5.

 Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde beiratkozás időpontjának meghatározása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

6.

Pomázi Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos szabályozás megtárgyalása.

Leidinger István polgármester

Dr. Tóth Ibolya aljegyző

7.

Ingatlan ügyek:

 

 

 

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

8.

 Előterjesztés Pomáz, Goethe utca 1433/2 , 1434 hrsz-ú Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok telekalakításáról.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Schmidt Ildikó főtanácsos

9.

 Korszerű piac létrehozása.

Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

10.

Csatlakozás a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz.

Leidinger István polgármester

11.

Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása.

Leidinger István polgármester

12.

Zenekastély Kft. ügyvezetőjének megbízatása, és a Zenekastély Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

Leidinger István polgármester

13..

Egyéni lakossági ügyek.

ZÁRT ÜLÉS !

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

14..

Pomáz, Beniczky utca 46. szám alatti 63 m2-es bérlakás villanyóra szabványosítási költségének támogatása iránti kérelem.

ZÁRT ÜLÉS !

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Schmidt Ildikó főtanácsos

15.

Egyebek

a) Pomáz, Meggyfa utcában található 1099 hrsz.-ú kivett beépítetlen területre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás valamint az elővásárlási jog, az elidegenítési és terhelési tilalom törlése

b.) Előterjesztés Klímabarát Települések Szövetségében Pomáz település képviseletére.

Leidinger István

polgármester

 

 

 

 

Pomáz, 2020. január 16.

 

 

  

         Leidinger István s.k.,

     polgármester

 

Letöltések