Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2018. március 7.-i Képviselő-testületi ülésére

 

Pomáz Város

Önkormányzata

6/2018.ÖTÜ.

 

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. március 7-én  ( szerdán )  14 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Vicsi László polgármester

2.

A település 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

 

3.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjak mértékéről szóló 17/2017.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné

Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

4.

Az önkormányzat által 2018. évben tervezett közbeszerzésekről szóló éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

dr. Varga László aljegyző

 

5.

Ingatlan ügyek:

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

6.

Belterületbe vonási kérelem Pomáz, Vróci út 9743/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Kiss Gabriella főépítész

 

 

7.

Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról.

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagyné Bakai Judit

közigazgatási főelőadó

 

 

 

 

8.

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina

jegyző

 

9.

Egyéni lakossági ügyek.

ZÁRT ÜLÉS !

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné

Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

10.

Egyebek.

 

 

 

 

 

 

Pomáz, 2018. március 1.                             

 

 

 

Vicsi László s.k.,     

polgármester