Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ A 2019. FEBRUÁR 26-I RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

3/2019.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. február 26-án  ( kedden ) 14 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

Napirend előtt: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság megválasztott külső tagjának eskütétele.

 

 

 

N A P I R E N D

 

 

E L Ő A D Ó

1.

4 csoportos bölcsőde építése Pomázon” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti EKR000340322018 számú nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen lezárásáról és újraindításáról döntéshozatalra vonatkozóan. 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

2.

: Pomáz- szentendre között kerékpárút megvalósítása” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan.

 

 

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

3.

Előterjesztés a Pomáz 051/5 hrsz-ú külterületi szántó művelési ágú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés tárgyában hozott állásfoglalás ellen benyújtott kifogás elbírálása ügyében.

 

ZÁRT ÜLÉS !

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné

Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

Pomáz, 2019. február 21.

                                                                                             

 

                           Vicsi László s.k.,                                                                  

                              polgármester