Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ A 2019. FEBRUÁR 6.-i KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

Pomáz Város

Önkormányzata

2/2019.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. február 6-án  ( szerdán )  15 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Vicsi László polgármester

 

2.

Előterjesztés az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

3.

Határozathozatal a település 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete kapcsán

a) Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár álláshely fejlesztéséről döntéshozatal.

b.) Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapjának összegéről döntéshozatal

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

4.

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről. .

 

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

5.

Rendelet-tervezet  az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

6.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának középtávú tervezésével kapcsolatban.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

7.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseivel kapcsolatban.

Vicsi László polgármester

Szakmai előkészítő: Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.vez.

8.

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről.

Az írásos anyag helyben kerül kiosztásra.

Helyben osztott anyag. Feltöltve: 2019. február 7-én.

Rédei Imre

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

 

9.

 

Egyebek.

 

 

 

Pomáz, 2019. január 31.

                                                                                             

 

        Vicsi László                                                                 polgármester