Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó a 2020. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

brand

Pomáz Város

Polgármestere

7/2020.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. augusztus 27-én ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.08.) számú önkormányzati rendeletének módosítására.

Előadó: Leidinger István polgármester

              Dr.Balogh Pál jegyző

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

 

Előadó: Leidinger István polgármester

3.

Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2011(XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

 

4.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előadó: Leidinger István polgármester

5.

Előterjesztés Pomáz Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

6.

Előterjesztés a Pomáz Városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról szóló rendelet megalkotására.       

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

 

 

7.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Előadó: Leidinger István polgármester,

              Nagyné Szalai Emese adóügyi osztályvezető

8.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének (48/2020. (III.04.) számú önkormányzati határozat) módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

9.

Előterjesztés Pomáz város helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítése tárgyában.

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

10.

Javaslat a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes Kálmán utca 9. számú telephelyével kapcsolatban.

Előadó: Leidinger István polgármester

11.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a Pomáz külterület 056/34 – 056/47 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan

Előadó: Leidinger István polgármester

12.

a.) Előterjesztés a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására.

b.) Előterjesztés a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület, valamint a 3451 hrsz.-ú és 4934 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogról való rendelkezésre.

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Előterjesztés a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

14.

Előterjesztés a Pomáz Hősök tere 1. szám 2. hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református Társegyházközség részére 8 m2 ajándékként való felajánlására.

Előadó: Leidinger István polgármester

15.

Előterjesztés a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban való térképi hibajavításának megkérésére.

Előadó: Leidinger István polgármester

16.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pomáz, külterület Dera utca 0265/22 hrsz.-ú  658 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű a törzsvagyon részét képező forgalomképtelen ingatlan belterületbe vonására.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

17.

Előterjesztés a Pomáz Liliom utcában lévő belterület 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, valamint a 2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

18.

Előterjesztés a Pomáz Goethe utcában lévő belterület 1462 hrsz.-ú ingatlant érintő útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására

Előadó: Leidinger István polgármester

 

19.

Előterjesztés Pomáz, zártkert Vróci út 9745 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület és hétvégi ház belterületbe vonására.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

20.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzat megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

 

21.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervének jóváhagyására.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

22.

Előterjesztés Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2020. első félévi beszámolójáról.

Előadó: Leidinger István polgármester

23.

Előterjesztés a Pomázi Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnökének delegálására.

Előadó: Leidinger István polgármester

24.

Beszámoló Pomáz Város Önkormányzata és a Pomázi Polgárőr Egyesület közötti megállapodási folyamat jelenlegi állapotáról.

Előadó: Kiss László Közbiztonsági Bizottság elnöke

25.

ZÁRT! Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló kinevezésről

Előadó: Leidinger István polgármester

26.

Egyebek

 

 

 

 

Pomáz, 2020. augusztus 19.

                                                                           

                                                                               

 

 

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                         polgármester

 

Letöltések