Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2020.július 02.-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

5/2020.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 02-án ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Polgármesteri jelentés a két Képviselő-testületi ülés között hozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

3.

Mikrodat testületi ülés támogató rendszer bemutatása

Előadó: Wieler Róbert a mikrodat rendszer fejlesztője

4.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

 

5.

Javaslat Pomáz Város  Önkormányzatának Képviselő-Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015. (IV.08.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester Dr. Balogh Pál jegyző

6.

Javaslat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előadó: Leidinger István polgármester,

Dr. Balogh Pál Jegyző

7.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. (I. Forduló)

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

8.

Előterjesztés a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: Leidinger István polgármester,

Hámornyikné Csemeczki Zita Városfejlesztési főtanácsos

9.

Előterjesztés a Pomáz, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 m2 nagyságú kivett saját használatú út ajándékként való elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester,

Hámornyikné Csemeczki Zita Városfejlesztési főtanácsos

10.

Előterjesztés a gyermekek alternatív napközi ellátására, (nyári napközis tábor) vonatkozó, együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó: Leidinger István polgármester

11.

Előterjesztés a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre

Előadó: Leidinger István polgármester

12..

Előterjesztés a Pénzügyi És Ellenőrzési Bizottság nem képviselői tisztségű tagjának megválasztására    ZÁRT ÜLÉS!

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Egyebek

 

 

Pomáz, 2020. június 25.

                                                                            

                                                                                

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                         polgármester

 

Letöltések