Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2020.július 16-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

6/2020.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. július 16-án ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Leidinger István polgármester

 

2.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.7.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

3.

 

a.) Éves összesített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

b.) Pomáz Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei 2019. évi pénzmaradványának jóváhagyása

c.) Pomáz Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolójának (zárszámadásának) jóváhagyása

Előadó: Leidinger István polgármester,

Dr. Balogh Pál jegyző,

Dr. Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető,

Szalai Piroska Pénzügyi Csoportvezető

 

4.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása tárgyában.

Előadó: Leidinger István polgármester

5.

Javaslat az Önkormányzati Beszerzési Szabályzat módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester,  

6.

Előterjesztés Pomáz, „Belterületi kerékpárút építése” tárgyú, a Kbt.115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban döntéshozatalra vonatkozóan.

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

7.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal épületeibe elektronikus beléptető rendszer beszerzésére.

Előadó: Leidinger István polgármester,

Dr. Balogh Pál Jegyző

8.

Előterjesztés a Pomáz, Dera utca külterület 0265/11 hrsz.-ú 1521 m2 nagyságú, kivett lakóház, valamint a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/10 hrsz-ú 388 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

Előadó: Leidinger István polgármester,

Hámornyikné Csemeczki Zita Városfejlesztési főtanácsos

9.

Javaslat Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotására. (2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §)

Előadó: Leidinger István polgármester,

Szalai Piroska Pénzügyi Csoportvezető

 

10.

Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz (FAÖT) való csatlakozásról szóló 12/2020 (I.23.) Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról.

Előadó: Leidinger István polgármester

11.

Javaslat az útépítési együttműködésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

12.

Előterjesztés a 2728/20 hrsz-ú kivett országos közút, azaz az Árpád fejedelem útja és a Vasút utca találkozásánál kialakított tér elnevezésének (Nemzeti Összetartozás Tere) megállapításáról

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének illetményének, költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Balogh Pál jegyző

14

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Alpolgármesterének illetményének, költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Balogh Pál jegyző

15.

Előterjesztés a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer beszerzéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

16.

ZÁRT! Előterjesztés egyéni lakossági kérelemről

Előadó: Leidinger István polgármester

17.

Egyebek

 

 

Pomáz, 2020. július 10.

                                                                           

                                                                               

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                         polgármester

 

Letöltések