Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2020. október 29-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

10/2020.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. október 29-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

2.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) számú a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Leidinger István polgármester

3.

Előterjesztés Pomáz város Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

4.

Előterjesztés a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Balogh Pál jegyző

5.

Előterjesztés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásához csatlakozási szándékot bejelentő két Önkormányzat kérésének elbírálása tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

6.

Előterjesztés A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

7.

Előterjesztés az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020.(VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján benyújtott kezdeményezések előzetes befogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

8.

Előterjesztés beszerzési döntés meghozataláról a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számon nyilvántartott, Bölcsőde építése Pomázon című beruházás keretében lefolytatott, az eszközök szállítójának kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatban

Előadó: Leidinger István polgármester

9.

Előterjesztés a 29 hrsz. Hősök tere 2. szám alatti ingatlan (Szlovák Ház) hasznosítására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

10.

Előterjesztés a Dankó u. és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

11.

Előterjesztés egyes önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölésére

Előadó: Leidinger István polgármester

12.

Előterjesztés Pomáz, Mátyás Király utca - Jókai Mór és Toldi Miklós utcák között - közlekedés építési és felújítási terv jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Előterjesztés Pomáz, 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadása

Előadó: Leidinger István polgármester

14.

Előterjesztés Pomáz, Iskola utca 859 hrsz.-ú 2555 m2 nagyságú kivett beépítetlen területen Sportpálya építéssel kapcsolatos lakossági petíciók megtárgyalására

Előadó: Leidinger István polgármester

15.

Tájékoztató a beruházások időarányos helyzetéről

Előadó: Leidinger István polgármester

16.

Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 59/2020.(X.18.) számú határozata alapján klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására

Előadó: Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

17.

Előterjesztés a Települési Önkormányzatok számára az illegális hulladék lerakók felszámolásának támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

18.

Előterjesztés Pomáz, belterület 1175/A hrsz. alatt nyilvántartott, 19 m2 alapterületű, pavilon megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogról való rendelkezésről

Előadó: Leidinger István polgármester

19.

19.napirend: Előterjesztés közétkeztetési közbeszerzés ajánlattételi felhívás jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

20.

Tájékoztató Pomáz Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019-2020. évi tevékenységéről

Előadó: Leidinger István polgámester, Varga Györgyné Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

21.

Tájékoztató Pomáz Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzatának 2019-2020. évi tevékenységéről

Előadó: Leidinger István polgármester, Krunityné Sosity Anna Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

22.

Tájékoztató Pomáz Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019-2020. évi tevékenységéről

Előadó: Leidinger István polgármester, Jungwirth Sándor Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

23.

Előterjesztés a Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

Előadó: Kiss László Közbiztonsági Bizottság elnöke

24.

Előterjesztés Krauth Ferenc r.alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésének véleményezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

25.

Károlyi József címzetes rendőr főtörzszászlós a Pomázi Rendőrs körzeti megbízotti kinevezésének támogatásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

26.

Képviselői kérdések

 

 

 

Pomáz, 2020. október 22.

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                         polgármester

 

Letöltések