Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó a 2020. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

8/2020.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. szeptember 24-én ( csütörtökön ) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

2.

Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (IV.25.) számú rendelet módosítására.

Előadó: Leidinger István polgármester

 

3.

3. napirend Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 / 2015 ( II.11. ) önkormányzati rendeletének a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester,

4.

Előterjesztés az önkormányzat kötelező feladatát képező közművelődési, könyvtári feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

5.

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáró

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

6.

Előterjesztés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester,

Dr.Siklódi Csilla Kulturális, Oktatási és Sport bizottság elnöke

7.

Előterjesztés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester,        

8.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsöde Intézményvezetői beszámolójára a 2019-2020 nevelési évről

Előadó: Leidinger István polgármester

9.

Előterjesztés a Váci Tankerületi Központ által megküldött 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

Előadó: Leidinger István polgármester,

 

10.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester, Dr. Balogh Pál

11.

Előterjesztés Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotására  II.forduló

Előadó: Leidinger István polgármester

12.

Előterjesztés A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában.

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Előterjesztés a FAÖT Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

14.

Előterjesztés „Élet és egészség védelme” c. pályázat az Európai Unió LIFE környezetvédelmi pályázatára

Előadó: Leidinger István polgármester

15.

15. napirend Előterjesztés a 2021-2023 időszakra vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzés lebonyolítására

Előadó: Leidinger István polgármester

16.

Előterjesztés Pomáz, 3740/8 hrsz.-ú 3048 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület, 3740/5 hrsz.-ú 3165 m2 nagyságú kivett magánút, valamint a 3740/1 hrsz.-ú 1637 m2 nagyságú kivett magánút ajándékként való elfogadásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

17.

Tájékoztatás Budakalász „fél-elkerülő” úttal kapcsolatosan

Előadó: Leidinger István polgármester

 

18.

Előterjesztés a Pomáz, belterület Kandó Kálmán u. 2128/17 hrsz.-ú Pomáz Város Önkormányzatának 8/12-ed tulajdonában lévő kivett út vételi ajánlattal kapcsolatos álláspont kialakítása tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

 

19.

Előterjesztés a Pomáz, Lázár Vilmos utca és környéke jogi rendezése tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

 

20.

Előterjesztés a Pomáz, kialakuló zártkert 9841/3 hrsz.-ú 89 m2 a nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

 

21.

Előterjesztés közétkeztetés közbeszerzés tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

 

22.

Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 39/2020.(VIII.17.) számú határozata alapján, a VP5-8.1.1-16 kódszámú „Erdősítés támogatása” című Agrárminisztériumi felhíváshoz csatlakozás tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester, Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi bizottság elnöke

 

23.

Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 40/2020.(VIII.17.) számú határozata alapján, a„Klisza-dombi természetvédelmi és kulturális „tanösvény” létesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester, Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi bizottság elnöke

24.

Előterjesztés a Környezetvédelmi Bizottság 44/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján, Kossuth Lajos utca 30. szám, 42. hrsz.-ú ingatlanon oktató kert létesítésének tervére, városi programok, rendezvények megrendezése céljából

Előadó: Leidinger István polgármester, Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi bizottság elnöke

25.

Előterjesztés a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság 61/2020.(VIII.25.) számú határozata alapján a Hősök tere, Hunyadi utca közötti szakasz telepítési tervének elkészítésére..

Előadó: Leidinger István polgármester, Ország István Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság elnöke

26.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Előadó: Leidinger István polgármester, Andrásné Murányi Borbála az ad-hoc bizottság elnöke

27.

ZÁRT Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló kinevezésről

Előadó: Leidinger István polgármester

28.

Képviselői kérdések

Előadó: Leidinger István polgármester

 

 

 

Pomáz, 2020. szeptember 18.

                                                                           

                                                                               

 

 

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                         polgármester

 

Letöltések