Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

Meghívó a 2021. augusztus 26-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

3/2021.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

1.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Leidinger István polgármester

2.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.12) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

3.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról

Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

4.

Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság első félévi beszámolójának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

5.

Előterjesztés a Szentendre Hivatásos a Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló pontosított beszámoló megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

6.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 8/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a Pomáz város tulajdonában lévő 3614-es hrsz-ú ingatlanon tervezett erdőtelepítéshez szükséges művelési ág átminősítésének elindítására

Előadó: Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

7.

Előterjesztés a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

8.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulása a Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrszú ingatlan tulajdonjog bejegyzés tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

9.

Előterjesztés az Óbuda Zrt. tulajdonában álló és Pomáz területén elhelyezkedő ingatlanjainak ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

10.

Előterjesztés az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

11.

Előterjesztés az „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás eredményének elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

12.

Előterjesztés Pomáz Város közigazgatási területén kihelyezendő közúti jelzőtáblákra

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

13.

Képviselői kérdések

 

14.

ZÁRT Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság előterjesztése a 6/2021. (VI. 22.) számú bizottsági határozat alapján, a 298/21 hrsz. telken (mely a Szutter János út mellett) található új névtelen forráskút és környéke területének (csak a védett vagy teljes 298/21 hrsz.) önkormányzati tulajdonszerzésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

15.

ZÁRT Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulására és a tagok megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

Pomáz, 2021.08.19.

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                           polgármester

 

 

Letöltések