Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó a 2021. december 16-ai Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

6/2021.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 16-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Zárt Előterjesztés helyi műsor gyártására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről.

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

4.

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek aktualizálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál

5.

Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

6.

Előterjesztés a körzetenkénti felosztás alapján kivethető adómérték megállapítás lehetőségeinek megvizsgálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

7.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

8.

Előterjesztés Pomáz Város 2022. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

9.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022.évi munkatervének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

10.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Leidinger István polgármester

11.

Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. évi Támogatási megállapodásának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Polgármesteri referens

12.

Előterjesztés a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött fakivágásra, gallyazásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatára, módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

13.

Előterjesztés Pomáz Város 2022. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

14.

Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

15.

Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

16.

Előterjesztés a Főutca-program megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész

17.

Előterjesztés Pomáz Iparterület "Szente-tanya" – volt Óbuda Tsz terület vízellátására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

18.

Előterjesztés három fa helyi védelem alá helyezési eljárásának megindítására

Előadó: Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Előterjesztés a magáningatlanon történő fakivágásra, valamint a növények telekhatártól mért ültetési távolságának és a telekhatárra ültetett sövények magasságának korlátozására vonatkozó rendelet megalkotásának előkészítésére

Előadó: Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

20.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2022. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9544 hrsz-ú 1831 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

Előterjesztés a Pomáz zártkert 9223/37 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

23.

Pomáz Város Önkormányzatának a Víz Koalíció által indított petícióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Hardi Péter alpolgármester

Szakmai előkészítő: Jegyzői referens

24.

Képviselői kérdések

 

 

Pomáz, 2021.12.10.

 

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések