Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2021. július 15-i Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

2/2021.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. július 15-én (csütörtökön) 14:00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

1.

Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (II. olvasat)

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

2.

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Király Eszter intézményvezető

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Szalontai Katalin intézményvezető

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

4.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Nyári Darinka intézményvezető

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

5.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer lejáró szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

7.

Előterjesztés a Globomax Zrt. MikroVoks és MikroKam rendszerének technikai fejlesztésének megvalósítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

8.

Előterjesztés az önkormányzat költségvetési helyzetének áttekintésére és a szükséges intézkedésekről szóló döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Gazdasági Főosztály

9.

Előterjesztés a Zenekastély Nonprofit Kft. 2020. évi veszteségének  és a 2021. évi működésének finanszírozására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Gazdasági Főosztály

10.

Előterjesztés a Pomáz Kft. működése megkezdéséhez szükséges források biztosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Gazdasági Főosztály

11.

Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész

12.

Előterjesztés Pomáz, Kölcsey Ferenc utca 2341/1 hrsz. ingatlan kerítés nyomvonalát érintő szabályozási vonal kijelölésére vonatkozó tervezési árajánlat elfogadása tárgyában 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

13.

Előterjesztés a „Forgalomszervezési felülvizsgálat KÉ-K, illetve KÉ-KK szakterületen tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök bevonásával” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

14.

Előterjesztés a 2021. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

15.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulása a Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú telek elidegenítési és terhelési tilalom törlése tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

16.

Előterjesztés a Pomáz belterület 1062/4 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

17.

ZÁRT Előterjesztés helyi műsor gyártásával kapcsolatos pályázat elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

 

Pomáz, 2021.07.13.

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                           polgármester

 

 

 

Letöltések