Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

Meghívó a 2021. június 30-i Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

1/2021.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. június 30-án (szerdán) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Leidinger István polgármester

2.

Előterjesztés a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntések jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

3.

Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. olvasat)

Előadó: Leidinger István polgármester

4.

Előterjesztés az 5/2020. (1.23.) számú határozattal jóváhagyott munkamegosztási megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: Leidinger István polgármester

5.

Előterjesztés a Pomázi Teleki-Wattay Kastély helyzetértékelésére

Előadó: Leidinger István polgármester

6.

Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki-Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

Előadó: Leidinger István polgármester

7.

Előterjesztés a Váci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Német Nemzetiségi Általános Iskola vonatkozásában

Előadó: Leidinger István polgármester

8.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

Előadó: Leidinger István polgármester

9.

Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

10.

Előterjesztés a művészeti alkotások közterületi elhelyezésének rendeleti szabályozására vonatkozó szabályozási koncepció jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

11.

Előterjesztés a 1111. számú országos közút Pomáz, Hősök tere – Hunyadi utca szakasza tulajdonjogának és kezelésének rendezéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

12.

Előterjesztés a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének a meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

13.

Előterjesztés az „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás lezáró döntésének meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

14.

Előterjesztés a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft 2020 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról és a 2021-es temetői díjak felülvizsgálatáról

Előadó: Leidinger István polgármester

15.

Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Sipos Zoltán A Pomázi KEF elnöke

16.

ZÁRT Előterjesztés a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

17.

ZÁRT Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem képviselői tisztségű tagjának megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

18.

Képviselői kérdések

 

 

 

Pomáz, 2021.06.25.

 

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                           polgármester

 

Letöltések