Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Meghívó a 2021. november 25-ei Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

6/2021.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 25-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről.

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4.

Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

5.

Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola ingatlanán álló „B” épületre vonatkozó Használati megállapodás jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

6.

Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7.

Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8.

Előterjesztés Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet, a Dentiful Fogászat Kft. feladat-ellátási szerződésének megszüntetésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

9.

Előterjesztés a Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák – ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló határozat módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

10.

Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzatához bejelentett lakossági forgalomtechnikai kérdések felülvizsgálatának elkészítése” tárgyú forgalomtechnikai kiviteli terv elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

11.

Képviselői kérdések

 

12.

ZÁRT Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2021.11.19.

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester