Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Meghívó a 2021. október 28-ai Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

5/2021.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. október 28-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester, Varga Györgyné PNNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

4.

Előterjesztés a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester, Krunityné Sosity Anica PSZNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

5.

Előterjesztés a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tájékoztatójának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester, Jungwirth Sándor PRNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

6.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester, Nagy Gyula a Kastély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Szakmai előkészítő:  Dr.Tóth Ibolya aljegyző

7.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

8.

Előterjesztés az elektronikus ügyintézésről szóló 24/2008 (VII.24.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

9.

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek leadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról szóló 2/2018(I.26) számú rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

10.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

11.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról szóló 47/2021 (III.01.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

12.

Előterjesztés egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

13.

Előterjesztés helyi típusú műsor gyártására vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

14.

Előterjesztés Pomáz Város 1. számú fogorvosi körzet praxisjogának átadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

15. Előterjesztés Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

16. Előterjesztés a külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati döntések során érvényesítendő szempontok meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész

17. Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

18. Előterjesztés a Pomáz külterületi 0153/1 hrsz-ú 11.362 m2 nagyságú szántó művelés ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19. Előterjesztés Pomáz, Cseresznyés utcai lakos kárigényének elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
20. Előterjesztés az önkormányzat által végeztetett síkosság mentesítés során, a hatékonyabb és környezetkímélőbb szóróanyag beszerzésének és használatának előírására

Előadó: Leidinger István polgármester, Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21. Képviselői kérdések  

 

Pomáz, 2021.10.22.

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                           polgármester

 

Letöltések