Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Meghívó a 2021. szeptember 30-ai Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

4/2021.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről szóló beszámolójának megismerésére

Előadó: Andrásné Murányi Borbála a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

4.

Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

5.

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

6.

Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész

7.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

8.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

9.

Tájékoztató a 2021.évi első félévi pénzügyi teljesítésről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

10.

Előterjesztés a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

11.

Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

12.

Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

13.

Előterjesztés az óvodai és bölcsődei intézmények 2020/2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

14.

Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról szóló 35/2021. (II. 11.) számú önkormányzati határozat módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész

15. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás megindítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szczuka Attila főépítész
16. Előterjesztés a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – ingatlannyilvántartási rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
17. Előterjesztés Pomáz zártkert 9557 hrsz – természetben Rozmaring és Majoranna utcák - ingatlannyilvántartási rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
18. Előterjesztés a Pomáz Barátai Társaság kérelmének elbírálására, a Beniczky 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozólag

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
19. Előterjesztés Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való hozzájárulás tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
20. Előterjesztés Pomáz, belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
21. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9398 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 1460 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
22. Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9397 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 646 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre történő kijelölésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
23. Előterjesztés a Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésre

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
24. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Damokosné Dr. Makara Edit jegyzői referens
25. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
26. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft.  Üzleti tervének és Beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző
27.

Képviselői kérdések

 
28. ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

29. ZÁRT Javaslattétel a Pest Megyei díjak adományozására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2021.09.24.

 

                                                                                                                     Leidinger István sk.

                                                                                                                           polgármester

 

Letöltések