Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Meghívó a 2022. április 28-ai Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

7/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. április 28-án (csütörtökön) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) számú rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

4.

Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

5.

Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

6.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadására (II.forduló)

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Leidinger István polgármester, Dr.Balogh Pál jegyző

7.

Előterjesztés a gyermekek nyári napközbeni ellátásának módjával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Nyári Darinka a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, Pénzügyi Osztály                                

8.

Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának megismerésére

Előadó: Molnár Attila tűzoltóparancsnok. Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

9.

Előterjesztés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának megismerésére

Előadó: Gyurkó Ferenc tűzoltóparancsnok. Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

10.

Előterjesztés a Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi beszámolójának elfogadására

Előadó: Sipos Zoltán a Pomázi KEF elnöke

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

11.

Előterjesztés a Pomázi Polgármesteri Hivatalban a 2023/2024. évre vonatkozóan bérelt vonali internet és IP telefon szolgáltatás kötelezettség vállalására

Előadó: Dr.Balogh Pál jegyző

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

12.

Előterjesztés a Pilis Dunakanyari Hírmondó 2022. április 1-től, 2023. március 30-ig tartó időszakra támogatási megállapodásának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

13.

Előterjesztés a Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület kérelmének támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

14.

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  

Előadó: Dr.Király Eszter az SZSZK intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

15.

Előterjesztés „Pomáz Közművelődéséért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

16.

Előterjesztés Pomáz „Közszolgálati díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

17.

Előterjesztés „Egészségügyért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

18.

Előterjesztés a Pomáz zártkert 9854/1 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Előterjesztés a Pomáz belterület 1166/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

20.

Előterjesztés a Beniczky utca 35. szám alatti, Goethe köz felöli 293 nm-es épületrész felújításnak, rendeltetésmód változtatásának becsült költségei elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21.

Előterjesztés a Pomáz belterület 3614 hrsz-ú kivett vízfolyás megnevezésű 50.055 m2 területű (természetben Susnyár-patak) rekreációs céllal pihenő terület kialakítására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9544 hrsz-ú 1831 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

23.

Képviselői kérdések

 

24.

ZÁRT Előterjesztés a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatokat elbíráló Értékelő Bizottság megalakulására és a tagok megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:Damokosné Dr. Makara Edit jegyzői referens

25.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

26.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztség betöltésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

27.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai ügyben folyamatban lévő per egyezséggel történő lezárására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

 

Pomáz, 2022.04.22.

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések