Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Meghívó a 2022. december 15-ei Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

21/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. december 15-én (csütörtökön) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. január-február-márciusi hónapra vonatkozó működési megoldással kiegészített átfogó likviditási terv elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

4.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

5.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére pályázati felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

6.

Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. által biztosított szociális buszjárat kiegészítő finanszírozásának jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

7.

Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

8.

Előterjesztés Pomáz Város 2023. évi költségvetési koncepció és tervezési körirat jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

9.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2011. (XII.1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

10.

Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/2022. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

11.

Előterjesztés az Egészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására I. olvasat

Előadó: Sipos Zoltán a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

12.

Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotásásra

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

13.

Előterjesztés a Közterületi Térfigyelő Rendszerről szóló 19/2014. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

14.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

15.

Előterjesztés a Pomázi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött fakivágásra, gallyazásra vonatkozó vállalkozási keretszerződés felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

16.

Előterjesztés a 2023. évi kátyúzás, padka-helyreállítás tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

17.

Előterjesztés a 2023. évi útburkolati jelek festése tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

18.

Előterjesztés a 2023. évi „Mechanikailag stabilizált földutak és földutak fenntartása” tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzat 2023. évi Fejlesztési és Pályázati Akciótervének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

20.

Előterjesztés a megszűnt termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak önkormányzati tulajdonba adására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21.

Előterjesztés a Pomáz belterület 974/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

Képviselői Kérdések

 

 

Pomáz, 2022. december 09.

 

                                                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                                                               polgármester

 

 

Letöltések