Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Meghívó a 2022. február 24-ei Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

3/2022.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. február 24-én (csütörtökön) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő polgármesteri döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Hungast Vital Kft. gyermekétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó önkormányzati finanszírozását tartalmazó javaslat elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály, Dr.Tóth Ibolya aljegyző

5.

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2021 évi szakmai beszámolójának elfogadása

Előadó: Nyári Darinka a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2022-es munkatervének elfogadására

Előadó: Nyári Darinka a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7.

A Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Dr.Balogh Pál jegyző

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

8.

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

Előadó: Andrásné Murányi Borbála a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

9.

Előterjesztés a Pomáz Kft. könyvvizsgálójának megbízására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

10.

Tájékoztató Pomáz Város környezeti állapotáról(módosított)

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

11.

Előterjesztés időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló rendelet előkészítéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

12.

Előterjesztés a Pomázi grundok, terek és kutyafuttató kialakításának lehetőségeire

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

13.

Képviselői kérdések

 

14.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

15.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz, zártkert 10277 helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanra értékesítéséhez a tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

16.

ZÁRT Előterjesztés a Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2022.02.18.

 

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester