Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2022. július 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

11/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. július 14-én (csütörtök) 14:00 órakor

 rendkívüli ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

NAPIREND

ELŐADÓ

1. Előterjesztés az egyes önkormányzati rendeleteknek az önkormányzati működés átalakításával összefüggő módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

2. Előterjesztés a közterület-használatról és a közterület eltérő használatáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3. Előterjesztés az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4. Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetésére és használatának szabályairól szóló rendelettervezetre (I. olvasat)

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

5. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

6. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti szabályzata módosításának jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7. Előterjesztés orvosi ügyeleti ellátásáért fizetendő díj emelése iránti kezdeményezés elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

9. Előterjesztés az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására és a Belügyminisztérium támogatása keretében megvalósítandó járdafelújításra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz közbeszerzési szakértő és bírálóbizottság megbízására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

Pomáz, 2022. július 12.

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések