Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

Meghívó a 2022. június 30-ai Képviselő-testületi ülésre

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. június 30-án (csütörtök) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

 

1. ZÁRT Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Humánpolitikai referens

 

2. ZÁRT Előterjesztés a felajánlott bérlakásokkal kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

3. ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Németh László utca 3. (2108/10 hrsz.) szám alatti ingatlanon a meglévő lakóépületben megváltozott rendeltetések számának igazolására hatósági bizonyítvány kiállítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

4. ZÁRT Előterjesztés a Pomáz, belterület 1173/1, 1173/3, 1174/1, 1174/2, 1174/4 helyrajzi számú ingatlanok jogi sorsának rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Balázs Adrienn Főépítész

 

5. ZÁRT Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetői állás betöltésére szóló pályázati felhívás elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

 

 

6. ZÁRT Előterjesztés Pomáz Közművelődéséért díj adományozására.

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

8. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

9. Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet elfogadására I. olvasat

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

 

10. Előterjesztés a Hungast Vital Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés meghosszabbításáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Gazdasági Főosztály

 

11. Előterjesztés „Pomáz Testnevelési és Sport díj” 2022. évi adományozására felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

12. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatóságai és Humánszolgáltatási Osztály

 

13. Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

 

14. Előterjesztés a Pomáz város közvilágítás rendszere korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

15. Előterjesztés a Pomáz belterület 945/4 hrsz-ú, természetben Berkenye utca használaton kívüli felső szakaszának rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

16. Előterjesztés a Pomáz Berkenye utca (944/10 és 945/4 hrsz) megvalósítandó útfelújítására, útépítésére vonatkozó döntésekre

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

17. Előterjesztés Pomáz, Vár utca felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

18. Előterjesztés Liliom utca építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

19. Előterjesztés a Dera-patak 4+916 szelvényében építendő gyalogos híd beszerzési eljárásával kapcsolatos bíráló bizottság tagjainak elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

20. Előterjesztés a Pomáz zártkert 9223/39 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

21. Előterjesztés Pomáz belterület 1687/24 helyrajzi számú ingatlan telekhatárrendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

22. Képviselői kérdések

 

 

Pomáz, 2022. június 24.

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések