Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

Meghívó a 2022. május 26-ai Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

9/2022.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. május 26-án (csütörtökön) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2. Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3. Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Nagy Gyula a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

4. Előterjesztés a Pomázi Városfejlesztési és Városüzemeltetés Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására

Előadó: Potzta Béla a Pomáz Kft. ügyvezetője

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

5. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi szakmai programjának jóváhagyására

Előadó: Dr.Király Eszter a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó: Dr.Király Eszter a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr.Király Eszter a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8. Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

9. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

10. Előterjesztés Hungast Vital Kft. által az étkeztetési feladatok ellátásáért fizetendő díjak emelésére vonatkozó kezdeményezés elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

11. Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2021. évi ellenőrzési jelentéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

12. Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzésének végrehajtásáról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására  

Előadó: Dr.Balogh Pál jegyző

Szakmai előkészítő: Damokosné Dr.Makara Edit jegyzői referens

13. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015 (V.20) számú rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

14. Előterjesztés a szociális feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

15. Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (VII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

16. Előterjesztés az 1997.évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

17. Előterjesztés a 2022/2023 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

18. Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapdokumentumai módosítására a helyi digitális videóarchívum létrehozása vonatkozásában   

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

19. Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

20. Előterjesztés Pomáz Város háziorvosi rendelőjébe EKG készülék megvásárlásának támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

21. Tájékoztató a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Dr.Balogh Pál jegyző

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

22. Előterjesztés A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

23. Előterjesztés a Sharks Ladies Cheerleader Sportegyesület kérelmének támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

24. Előterjesztés Pomáz, Felső Vár utca felújításával kapcsolatos beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a bíráló bizottság tagjainak elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

25. Előterjesztés komposztálási kampány támogatására

Előadó: Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

26. Előterjesztés biológiai szúnyoggyérítési kampány támogatására

Előadó: Nagy István a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

27. Képviselői kérdések

 

28. ZÁRT Előterjesztés a „Pomáz Város Önkormányzat feladatkörében megvalósuló projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzési jogi tevékenység nyújtása” tárgyú ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

29. ZÁRT Előterjesztés Közszolgálati díj 2022. évi adományozására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

30. ZÁRT Előterjesztés Egészségügyért díj 2022. évi adományozására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

31. ZÁRT Előterjesztés Közoktatásáért díj 2022. évi adományozására                  

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

32. ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai ügyben a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértői vélemény megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

 

Pomáz, 2022.05.20.

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések