Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Pomázi Polgár 2023. februári száma

 

Meghívó a 2022. március 24-ei Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

6/2022.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. március 24-én (csütörtökön) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről )

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4.

Előterjesztés a szociális támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotására I. olvasat

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

5.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2022/2023 nevelési évre vonatkozóan

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés „Pomáz Közoktatásáért díj” 2022. évi adományozásra felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló szabályozási koncepció elfogadásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Leidinger István polgármester

8.

Előterjesztés a Pomázi Futó Bajnokok Sportegyesület kérelmének támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

9.

Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság Pomáz Város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

10.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde Mesevölgyi Tagóvoda fenntartói jogának a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház részére történő átadására irányuló kezdeményezés elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

11.

Előterjesztés a Pomáz belterület 2988/24 hrsz-ú – természetben Bihari János utca 7/A. – ingatlan bérleti anomáliáinak megszüntetésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

12.

Előterjesztés a Pomáz belterület 929 hrsz-ú – természetben részben Vadvirág utca – ingatlan megosztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

13.

Előterjesztés a HÉV állomás területén illemhelység kialakítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

14.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

15.

Képviselői kérdések

 

16.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz zártkert 10104 helyrajzi számú (kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület) ingatlan vonatkozásában a tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

17.

ZÁRT Előterjesztés az év tűzoltója díj adományozására az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság által beérkezett javaslat támogatására

Előadó: Molnár Attila tűzoltóparancsnok

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
18. ZÁRT a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladatként történő ellátására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkésztő: dr. Király Eszter

SZSZK Intézményvezető, Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2022.03.18.

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések