Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Meghívó a 2022. november 24-ei Képviselő-testületi ülésre

Pomáz Város

Polgármestere

19/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. november 24-én (csütörtök) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozási terv megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4.

Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

5.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

6.

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

7.

Előterjesztés a közterület-használatról és a közterület eltérő használatáról szóló rendelet megalkotására 

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

8.

Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó rendelet megalkotására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

9.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

10.

Előterjesztés az időkorlátos várakozási területek bevezetéséről és használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

11.

Előterjesztés a háziorvosi körzetekről szóló 7/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítására a védőnői körzetek kialakításával kapcsolatban 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

12.

Előterjesztés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

13.

Előterjesztés az óvodai és a bölcsődei intézményegységek zárvatartásának megállapítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

14.

Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról szóló 112/2022. (V.26.) önkormányzati határozat módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

15.

Előterjesztés A Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

16.

Előterjesztés a 2022. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27.) önkormányzati határozat módosításáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Bánffy Szegedi Tünde humánpolitikai referens

17.

Előterjesztés a Pomáz, Szabadság tér és környékének forgalomtechnikai felülvizsgálatának és forgalomtechnikai kiviteli tervének elfogadására 

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

18.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata és az E-Szoft Team Kft. közötti Vállalkozási szerződés módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Előterjesztés a Pomáz belterület 9221/7 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

20.

Előterjesztés a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2023-2024. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21.

Előterjesztés a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2023-2024. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

Előterjesztés a Pomáz zártkert 10118 és 10119. hrsz.-ú ingatlanok összevonására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

23.

Előterjesztés a Pomáz belterület 803/6 és 804/7 hrsz – természetben Knézits utca – valamint 802/2 – természetben Török I. utca részlete – ingatlannyilvántartási rendezéséről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

24. Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában készült belső ellenőrzési jelentésében foglaltak alapján készített intézkedési terv jóváhagyására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

25.

Képviselői kérdések

 

26.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz, belterület 1422/1/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez a tulajdonosi döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

27. ZÁRT Előterjesztés a "Pomáz, Bem József utca és Luppa Vidor utca járda felújítás" közbeszerzési eljárásának lezáró döntésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

28.

ZÁRT Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2022. november 18.

 

                                                                                                      Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések