Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

 

Meghívó a 2022. október 27-ei Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

17/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. október 27-én (csütörtök) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. vonatkozásában elrendelt és lefolytatott belső ellenőrzés eredményének megismerésére

Előadó: Dr.Hosszúné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

Szakmai előkészítő: Dr. Tóth Ibolya aljegyző

 

4.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2022. év I-VIII. havi pénzügyi-gazdálkodási helyzetének megismerésére

Előadó: Nagy Gyula a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szakmai előkészítő: A Pomázi zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

5.

Előterjesztés a Teleki-Wattay Kastélyban tartandó polgári szertartások után felszámolt szolgáltatások díjtételeire

Előadó: Nagy Gyula a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7.

Előterjesztés a közművelődésről szóló 4/2000 (04.25.) számú rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8.

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ létszámbővítésére 

Előadó: Dr.Király Eszter a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

9.

Előterjesztés a Kereskedelmi és Hitelbank bankszámlaszerződés megújítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Gazdasági Főosztály

10.

Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

11.

Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 10228/2 hrsz.-ú 1147 m2 térmértékű, kivett gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

 

12.

Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, zártkerti 9228/3 hrsz.-ú 1333 m2 térmértékű, kert megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

 

13.

Előterjesztés a magántulajdonban lévő Pomáz, külterület 0224/10 hrsz.-ú 1518 m2 térmértékű, gyümölcsös megnevezésű ingatlan belterületbe vonására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

 

14.

Előterjesztés Pomáz Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének 2. - a 2341/1 hrsz-ú ingatlant érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció elfogadására és partnerségi egyeztetésre bocsájtására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

 

15.

Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő - módosítására.

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

16.

Előterjesztés Pomáz város zöldfelületi növényalkalmazási koncepciójának kidolgozására, valamint az ahhoz kapcsolódó növénykiültetési tervek elkészítésére vonatkozó meghívásos beszerzési eljárás lefolytatására

Előadó: Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi tanácsnok

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

17.

Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

18.

Előterjesztés a Pomáz HÉV állomásnál nyilvános illemhely üzemeltetésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Képviselői kérdések

 

20.

ZÁRT Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető helyettesének megbízására

Előadó: Nyári Darinka a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője

Szakmai előkészítő: PMHK Intézményvezetője, humánpolitikai ref.

21.

ZÁRT Előterjesztés a Liliom utca Margaréta utca – Szőlőtelep utca közötti szakaszának útfelújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának elfogadására

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

ZÁRT Előterjesztés hótoló lappal felszerelt elektromos tehergépjármű beszerzése tárgyban ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadására

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

23.

ZÁRT Előterjesztés civil szervezet támogatási kérelmének elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

 

Pomáz, 2022. október 21.

 

 

                                                                                                      Leidinger István sk.

                                                                                                           polgármester

 

Letöltések