Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

 

Meghívó a 2022. szeptember 1-ei Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

12/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. szeptember 01-én (csütörtök) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

4.

Előterjesztés a 2022. év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

5.

Előterjesztés a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

6.

Beszámoló az I. félévben befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés alakulásáról.

Előadó: Dr.Balogh Pál jegyző

Szakmai előkészítő: Adóügyi Osztály

7.

Előterjesztés Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek megalkotásában való társadalmi részvételről szóló rendeletének megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

8.

Előterjesztés a növények telepítési távolságának meghatározására vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

9.

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központtal között 2016. december 07. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

10.

Előterjesztés Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés hatályának hosszabbítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

11.

Előterjesztés Pomáz Szociális díj 2022. évi adományozására felhívás kiírására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

12.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

13.

Előterjesztés a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. orvosi ügyeleti díj emelésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

14.

Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár Bizottság 2022. év I. félévi beszámolójának megismerésére

Előadó: Dr.Siklódi Csilla a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

 

15.

Előterjesztés a Pomáz, Sport utca 10. (311, 312 és 304/2 hrsz.) szám alatt lévő felépítményes labdarúgó pálya rendeltetésű ingatlan bérleti szerződés, előbérleti jog érvényesítés tudomásulvételére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

16.

Előterjesztés a Pomáz, Hegyalja utca 45. (1111/3 hrsz.) szám alatti ingatlan csatornabekötés elmaradásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

17.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9572/26 hrsz-ú 984 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

18.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9572/27 hrsz-ú 1012 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

19.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9588/2 hrsz-ú 789 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

20.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9588/6 hrsz-ú 791 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

21.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9588/11 hrsz-ú 785 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

22.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9632 hrsz-ú 1938 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

23.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9659 hrsz-ú 1673 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

24.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9660 hrsz-ú 3129 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

25.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9662 hrsz-ú 2733 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

26.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9713/1 hrsz-ú 800 m2 nagyságú kert művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

27.

Előterjesztés a Pomáz zártkerti 9955 hrsz-ú 1270 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

28.

Előterjesztés a Pomáz belterület 2138/19 hrsz-ú földrészélet megosztásából kialakuló 122 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

29.

Előterjesztés a Pomáz belterület 2464/2 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

33.

Képviselői kérdések

 

34.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat és a Dászkálovics-Czakó-Morvai perben a bíróság által meghozott ítélet tükrében önkormányzati ingatlan vételre felajánlására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

35.

ZÁRT Előterjesztés a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottság tagjainak megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

36.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére kiírt pályázati felhívás elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

37.

ZÁRT Előterjesztés a bizottságok összetételének módosítására és a tanácsnokok megválasztására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

38. ZÁRT Előterjesztés civil szervezet támogatásának elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina Polgármesteri referens

 

Pomáz, 2022. augusztus 26.

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések