Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

 

Meghívó a 2022. szeptember 29-ei Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

15/2022.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó- és házassági évforduló ünnepségekről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál

4.

Előterjesztés a szociális étkeztetés és idősek klubja szociális alapszolgáltatás Csobánka részére történő biztosításáról a Szociális Szolgáltatási Központ által

Előadó: Dr.Király Eszter a Pomázi Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

5.

Beszámoló az óvodai és bölcsődei intézmények 2021/2022. évi munkájáról

Előadó: A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

6.

Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

7.

Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírás feltételrendszerének meghatározására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

8.

Előterjesztés a 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

9.

Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet részleges felülvizsgálatának előkészítésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

10.

Előterjesztés A Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

11.

Előterjesztés a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

12.

Előterjesztés a Városháza Díszterme bérleti díjának megállapítására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

13.

Előterjesztés a Pomáz, belterületi 29. helyrajzi szám alatti kivett, lakóház, udvar megjelölésű, természetben Hősök tere 2. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

14.

Képviselői kérdések

 

15.

ZÁRT Előterjesztés a felajánlott bérlakásokkal kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

16.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában álló Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. megbízott ügyvezetők díjazása tárgyában

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr. Tóth Ibolya

17.

ZÁRT Előterjesztés civil szervezet támogatási kérelmének elbírálására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Szabóné Jordán Krisztina polgármesteri referens

18.

ZÁRT Előterjesztés Hulák Zsuzsanna 2013 Pomáz, 940/1 hrsz.-ú ingatlan vezetékes víz érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség visszautalására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

19.

ZÁRT Előterjesztés a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozására. 

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

20.

ZÁRT Javaslattétel Pomáz Szociális díj adományozására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

 

Pomáz, 2022. szeptember 23.

 

 

 

 

                                                                                                        Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

Letöltések