Pomázi Polgár 2023. februári száma

Péntekenként nem lesz ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Szelektív hulladékgyűjtési naptár - 2023. I. negyedév (január-március)

 

Meghívó a 2023. január 31-ei Képviselő-testületi ülésre

 

Pomáz Város

Polgármestere

1/2023.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. január 31-én (kedden) 14:00 órakor

 ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Pomázi Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem

 

 

NAPIREND

ELŐADÓ

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

2.

Jelentés a két testületi ülés közötti időben, a testület által átruházott hatáskörben történő döntésekről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

3.

Előterjesztés a Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

Előadó: Jungwirth Sándor PRNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

4.

Előterjesztés a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

Előadó: Krunityné Sosity Anna PSZNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

5.

Előterjesztés a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tájékoztatójának megismerése

Előadó: Varga Györgyné PNNÖ elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

6.

Előterjesztés a Pomázi Települési Értéktár 2022. második félévi beszámolójának megismerésére

Előadó: Pomázi Települési Értéktár Bizottság elnök

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

7.

Előterjesztés a település 2023. évi költségvetés tervezetének megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

8.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére a 2022. évre meghatározott célfeladatok teljesítésének értékelése és a 2023. évi célfeladatok meghatározásáról

Előadó: Dr. Siklódi Csilla a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

Andrásné Murányi Borbála a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

9.

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének elfogadására

Előadó: Nyári Darinka a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

10.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményegységeiben a 2023. évi nyári zárvatartás elfogadásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

11.

Előterjesztés a Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

12.

Előterjesztés a 2023/2024. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

13.

Előterjesztés az Egyészségügyi és Szociális Alapról szóló rendelet létrehozására

Előadó: Sipos Zoltán SZEB elnök

Szakmai előkészítő: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

14.

Előterjesztés a közterület-használatról és a közterület eltérő használatáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Balogh Pál jegyző

15.

Előterjesztés A Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő megállapodásra

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

16.

Előterjesztés Pomáz Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének 2. - a 2341/1 hrsz-ú ingatlant érintő - módosítására. Egyeztetési tervdokumentáció partnerségi egyeztetésre lezárására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

17.

Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő – módosítás dokumentációjában környezeti vizsgálat készítésétől való eltekintésről

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

18.

Előterjesztés Pomáz Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 3. - Budakalász-Pomáz elkerülő út megvalósítását érintő – módosítás partnerségi egyeztetésének lezárására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Főépítész

19.

Előterjesztés a 2023. évben a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Munkaügyi referens

20.

Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft.-vel kötött műsorszolgáltatásra vonatkozó vállalkozói szerződés felülvizsgálatára

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály

21.

Előterjesztés Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: a Zenekastély Nonprofit Kft. ügyvezetője

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

22.

Képviselői kérdések

 

23.

ZÁRT Előterjesztés a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. belső ellenőrzési jelentés megismerésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Dr.Tóth Ibolya aljegyző

24.

 

ZÁRT Előterjesztés a 2013 Pomáz, Álmos utcában található üveg hulladékgyűjtő pont áthelyezésére

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

25.

ZÁRT Előterjesztés közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

Előadó: Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

26.

ZÁRT Előterjesztés a Szociális Szolgáltatási Központ étkeztetésének átmeneti megoldására

Előadó: Dr.Király Eszter SZSZK intézményvezető

Szakmai előkészítő: Pénzügyi Osztály

 

 

Pomáz, 2023. január 26.

 

 

 

                                                                                                      Leidinger István sk.

                                                                                                              polgármester

 

 

Letöltések