Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. DECEMBER 18-i ÜLÉSÉRE

Pomáz Város

Önkormányzata

19/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. december 18-án ( szerdán ) 17:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Leidinger István polgármester

2.

Közrend és közbiztonság helyzete:

a)  A Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi évértékelő         beszámolója.

b) A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai beszámolója a 2018/19-es munkaévről, valamint a megalakulás óta megvalósult projektekről.

 

 

 

Kovács László r. ezredes

kapitányságvezető

 

Óváryné Herpai Dóra

a Pomázi KEF koordinátora

 

3.

Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.v.ez.

 

4.

a.) Belső ellenőrzési terv elfogadása.

b.) Belső ellenőrzési stratégiai terv 2020-2023. évekre

Leidinger István polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

5.

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve.

Leidinger István polgármester

 

6.

Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

Képviselő-testület bizottságai külső tagjainak megválasztása.

Leidinger István polgármester

8.

A Zenekastély Kft. további működésével kapcsolatos átvilágítás megtárgyalása.

Leidinger István polgármester

Andrásné Murányi Borbála

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

Dr. Siklódi Csilla

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

 

9.

Előterjesztés Pomáz névhasználatára vonatkozóan

 

Leidinger István

polgármester

10.

Döntéshozatal az önkormányzati intézmények dolgozóinak gyermekei részére adandó mikulás csomag költségeiről.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

11.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár helységbérleti szabályzata.

( kedden kerül megküldésre )

Dr. Siklódi Csilla

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke

12.

Pomáz város közútjainak, gyalogos és kerékpáros útvonalainak forgalomtechnikai felülvizsgálata aktualizálása. 

 

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

Szczuka Attila főépítész

13.

Módosítás Pomáz, belterület Céhmester utca 3752 hrsz-ú 1261 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jogra vonatkozóan.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

Szczuka Attila főépítész

14.

Módosítás Pomáz, belterület Céhmester utca 3753 hrsz-ú 3996 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jogra vonatkozóan.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

Szczuka Attila főépítész

15.

Előterjesztés a 1112. jelű Budakalászt elkerülő út kapcsán a Pomáz, valamint az iparterület bekötés körforgalommal való megvalósításához szükséges véleményezésről.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

Szczuka Attila főépítész

16.

Beszámoló a 2019. évi beruházások időarányos helyzetéről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő:

Bándi János beruházási főelőadó

17.

 Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt. kérelme

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

18.

Hungast Kft. áremelési kérelme

  1. határozat
  2. rendelet

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

19.

Pomázi Polgár felelős szerkesztői álláspályázat elbírálása.

Zárt ülés!

(kedden kerül megküldésre )

Leidinger István polgármester

 

20.

Egyéni lakossági ügy.

Zárt ülés !

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Nagy Attiláné Közigazgatási- és Népjóléti csop.vez.

 

21.

Egyebek

a) Előterjesztés korszerű piac létesítésére

 

 

Nagy István Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság Elnöke

 

 

 

 

Pomáz, 2019. december 12.

 

 

  

                Leidinger István

     polgármester

 

Letöltések