Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

 

MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019.NOVEMBER 20-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Pomáz Város

Önkormányzata

16/2019.ÖTÜ.

 

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 20-án ( szerdán ) 16:00 órakor

ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (2013 Pomáz, Kossuth L.u.23.) tanácsterem.

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről, képviselői kérdésekre adott válaszok.

Leidinger István polgármester

2.

Közrend és közbiztonság helyzete:

a.) Pomázi Polgárőr Egyesület 2018.évi tájékoztatója.

 

b.) Beszámoló Szentendre Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

c.)  Budakalász-Csobánka-Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága beszámolója a tűzoltóság 2018. évi működéséről.

 

 

Verebes Istvánné  elnök

 

Andresz Csaba tűzoltó őrnagy parancsnok

 

 

Molnár Attila tűzoltóparancsok

 

 

 

3.

Előterjesztés 2019. évi költségvetés módosítására

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csop.v.ez.

4.

Beszámoló a beruházások időarányos helyzetéről

 

Bándi János beruházási főelőadó

5.

Ingatlan ügyek:

a.) Pomáz Alcsevica terület villamosenergia ellátása költsége áthárítása.

b.)   Pomáz, belterület Céhmester utca 3745 hrsz-ú 1997 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

c.)  Pomáz, belterület Céhmester utca 3746 hrsz-ú 1999 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog

d.)Pomáz, belterület Céhmester utca 3747 hrsz-ú 1995 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

e.) Pomáz, belterület Céhmester utca 3748 hrsz-ú 5993 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

 

f.) Pomáz, belterület Céhmester utca 3750 hrsz-ú 1999 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

g.)Pomáz, belterület Céhmester utca 3751 hrsz-ú 1995 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

h.) Pomáz, belterület Céhmester utca 3252 hrsz-ú 1261 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

i.) Pomáz, belterület Céhmester utca 3253 hrsz-ú 3996 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület eladása tárgyában való elővásárlási jog.

j.) Pomáz, 1610/1 hrsz-ú Orgona utca 11. szám alatti, Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítására vonatkozó pályázat eredménye..

 

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő:

Hámornyikné Csemeczki Zita főtanácsos

6.

Jegyző beszámolója a Pomázi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Szabóné dr.Bartholomaei Krisztina jegyző

7.

a.)Döntéshozatal az idősek és nagycsaládosok karácsonyi csomagja költségeiről

b.) Döntéshozatal az 90 éven felüli időskorúak ajándékcsomagjai költségeiről

c.) Döntéshozatal a városi gyerekek mikulás csomagjai költségeiről

d.) Döntéshozatal az önkormányzati intézmények dolgozóinak gyerekei részére adandó mikulás csomag költségeiről

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Nagy Attiláné Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

8.

Előterjesztés utcaelnevezésre vonatkozóan.

Leidinger István polgármester

Szakmai előkészítő: Nagy Attiláné Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

9.

A Képviselő-testület bizottságainak tagjaira javaslattétel.

Leidinger István

polgármester

 

10.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása.

Zárt ülés !

 

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Szakmai előkészítő: Nagy Attiláné Közigazgatási és Népjóléti Csoportvezető

11.

Tulajdonosi döntés a Zenekastély Kft. finanszírozásáról.

Leidinger István

polgármester

 

12.

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti szabályzat módosítása.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Egyebek

 

 

 

Pomáz, 2019. november 14.

             Leidinger István

     polgármester

 

Letöltések