Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

MEGHÍVÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019.OKTÓBER 29-ÉN TARTANDÓ ALAKULÓ ÜLÉSÉRE

 

Pomáz Város

Önkormányzata

14/2019.ÖTÜ.

M E G H Í V Ó

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. október 29-én ( kedden )  17:00 órakor

alakuló ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:  Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyterem (2013 Pomáz, Huszár u. 3.)

 

 

N A P I R E N D

E L Ő A D Ó

 

1.

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás a választás eredményéről.

Dr. Király Eszter

Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2.

A Képviselő-testület tagjainak eskütétele, megbízólevelek átadása.

Dr. Király Eszter

Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3.

Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása.

Dr. Király Eszter

Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4.

100 napos Polgármesteri Program ismertetése.

Leidinger István polgármester

 

 

5.

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

6.

A polgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása törvény alapján.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

7.

Alpolgármester személyére javaslattétel.

Leidinger István polgármester

 

8.

Alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolítására 3 tagú szavazatszámláló bizottság megválasztása.   

Leidinger István polgármester

 

 

9.

Alpolgármester megválasztása ( titkos szavazás ), eskütétel.

Leidinger István polgármester

 

10.

Alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának megállapítása.

Leidinger István polgármester

 

 

11.

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság választott tagjairól döntéshozatal.

Leidinger István polgármester

 

 

12.

Az önkormányzati képviselőnek – rendeletben meghatározott -tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapítása.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

13.

Tájékoztatás megszűnt polgármester végkielégítéséről és 2019.évi maradvány szabadsága pénzbeli megváltásáról döntéshozatal.

 

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

 

 

 

14.

Egyebek.

 

 

 

 

Pomáz, 2019. október 25.

 

            Leidinger István      

  polgármester