Megkezdődik a Luppa Vidor és Bem József utcákban a járdaépítés

  1. március 20-án a munkaterület átadással megkezdődik a Luppa Vidor és a Bem József utcákban a járdák felújítása. Az egységes utcakép kialakítása érdekében a járda szélessége 1,3 m lesz, amely tartalmazza a szegélyt is. A gépjárműbehajtók nem kerülnek átépítésre.

A mellékletben szereplő helyszínrajzokról leolvasható, hogy a járdafelújítás a meglévő járdák azon szakaszait fogja érinteni, amelyek rossz minősítést kaptak.

A nyomvonal mentén fák, bokrok, virágok helyezkednek el, amelyek nagy részét a lakók ültették és gondozzák, ezért kérjük, hogy a kivitelezési munkák megkezdése előtt a felújítással érintett szakaszokon azok alakító metszéséről, szükség esetén átültetéséről legyenek szívesek gondoskodni, hogy a gyalogos űrszelvény biztosítható legyen.

 

Letöltés:

Helyszínrajz a Luppa Vidor – Bem József utcákban végzett munkavégzési területekről