Ugrás a tartalomhoz

Válasszon aloldalt

Alcsevica Hírek

Tisztelt Alcsevicai Tulajdonostársak!

Tisztelt Érdeklődők!

A szeptember 30-ai testületi ülésen a képviselők a egyhangúlag elfogadták az Alcsevica Víziközmű Társulat szervezéséről szóló előterjesztést (219/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat az Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséről; az előterjesztés legfontosabb pontjai az alábbiakban olvashatóak).

Így az önkormányzat ismét megkezdi a Víziközmű Társulat szervezését.

Jelenleg az előkészítő munkákat, illetve egyeztetéseket fogjuk elvégezni, és amint összeállnak a pontos számok és feladatok, azonnal tájékoztatjuk Önöket.

2021. október 6.

Pomáz Város Önkormányzata

„ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére

A Pomáz Város Alcsevica városrész területén ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz közműtársulat szervezéséhez szükséges előkészítő döntésre

A tervezett Alcsevica Víziközmű Társulat érdekeltségi területe.

I. Előzmények

  1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 110/2013. (IX. 3.) sz. Ök. határozatával döntött:

„Pomáz Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott az Alcsevica közművesítésével kapcsolatban, hogy víziközmű társulat (ivóvíz/szennyvízcsatorna) létrehozására lehetőséget lát. A leendő Társulat kapcsán az Önkormányzat megelőlegezi a Vízjogi létesítési engedélyezési tervek ellenértékének összegét a tartalékkeret terhére, az előzetesen bekért költségvetések alapján 9.080.050,- Ft összegben.

A Társulat ezen összeget, köteles megtéríteni az Önkormányzat felé a megalakulását követően.

Határidő: Folyamatosan

Felelős: Vicsi László polgármester”

      2. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 109/2015. (IV. 28.) sz. Ök. határozatával döntött:

„Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában a KÖVITE-PLUSZ Kft.-t megbízza a Társulat komplex létrehozására 1.100.000,- Ft +27 % ÁFA összesen Bruttó: 1.397.000,- Ft, díjazásellenében. Javasolja a Képviselő-testületnek, hatalmazza fel a Polgármestert a Társulat komplex létrehozására a szerződést aláírja.

Felelős: Vicsi László polgármester

Határidő: folyamatos és 2015. december 31.”

       3. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő testületének 110/2015. (IV. 28.) sz. Ök. határozatával döntött:

„Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy Pomáz város Alcsevica városrész területén ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat vonatkozásában jóváhagyja a Pomáz Város Önkormányzata és a DMRV Zrt. közötti Főművi Fejlesztési Hozzájárulás célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását. Felhatalmazza Vicsi László polgármestert a megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a 2016, 2017 és 2018 évi költségvetésben tervezze be a kötelezettségvállalás összegét.

A pénzeszköz átadásának ütemezése:

2016.10.30.      10.000.000,- Ft

2017.04.30.      15.000.000,- Ft

2018.04.30.      22.713.900,- Ft

Összesen: 47.713.900,- Ft

Felelős: Vicsi László polgármester

Határidő: azonnal”

      4. Pomáz Város Polgármesteri hivatalában 2016. február 25-én megtartásra került egy Víziközmű Társulat Szervező Bizottsági alakuló ülés, ahol az Önkormányzat részéről Vicsi László Polgármester, Zsebe Zsolt Képviselő és Városfejlesztési Bizottsági Elnök, valamint Dr. Király Eszter külsős önkormányzati bizottsági tag került a 6 fős szervezőbizottságba delegálásra. (melléklet 1. az ülés jegyzőkönyve)

      5. A fentieken túl bármilyen érdemi szervezőbizottsági tevékenységről, akár kifizetésről a szervezést végző KÖVITE-PLUSZ Kft. gyulai cég felé, adat vagy információ fel nem lelhető.

      6. 2016. év végén Pomáz Város Önkormányzata 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

A támogatás felhasználásának végső határideje 2018. december 31. napja volt.

A támogatási összeg megoszlása:

Vízvezeték építése:                                                                           384.887.000,- Ft.

2017. évi fejlesztési hozzájárulás a DMRV Zrt. részére:                    15.113.000,- Ft.

Összesen:                                                                                           400.000.000,- Ft.

       7. 2018. augusztus 14-én megtörtént a pályázati pénzből kiépült ivóvízhálózat I. üteme Műszaki átadás-átvételének eredményes lezárása. (melléklet 2. a műszaki átadás-átvétel lezáró jegyzőkönyve)

II. Az előfeltételek, lényeges szempontok:

  1. A közművek kiépítése során egyes közművek megvalósíthatóságának előfeltétele más közművek már megtörtént kiépítése, valamint egyes egyéb műszaki feltételek megléte.

A jelenleg érvényes előírások szerint ilyenek az elektromos átviteli-, elosztó- és a közvilágítási hálózatok.

       2. A közművek kiépítésénél törekedni kell a műszaki racionalitásra is. Tehát figyelembe kell venni a közművek kereszt- és hosszszelvényi elhelyezkedését – pl. mi van alul –, és lehetőleg törekedni kell az egyidejű, de azon belül szorosan ütemezett kivitelezésre.

       3. A fentiek alapján mindenképpen együtt megvalósítandó a szennyvíz-, a maradék ivóvíz- és a csapadékvízelvezető hálózat kiépítése:

  • Legmélyebben van, és a legnagyobb keresztmetszetű, tehát a legkomolyabb földmunkát a szennyvízhálózat kiépítése jelenti. Mivel a gyűjtőhálózata gravitációs, így a szükséges esését a tényleges terepadottságok mellett is biztosítani kell.
  • E fölött helyezkedik el az ivóvíz hálózat, ahol viszont figyelemmel kell lenni a megfelelő takarásra és a fagyhatárra is. Azaz nem ütközhet a csapadékvíz szikkasztó- és elvezető árkok, ill. szerkezetek elhelyezkedésével.
  • És legfelül a csapadékvíz hálózat kerülhet kiépítésre, azonban ennél is figyelembe kell venni, hogy a gyűjtőhálózata gravitációs, így a szükséges esést a tényleges terepadottságok mellett is biztosítani kell.

         4. Így műszaki és gazdasági szükségszerűség is, hogy e közműveket mindenképpen egy víziközmű társulatban kell megvalósítani.

         5. Minden más közmű csak ezek után helyezhető el elviselhető költségek mellett. Egy középnyomású gázhálózattal, 22 kV-os elektromos átviteli hálózattal, 0,4 kV-os elosztó- és közvilágítási hálózattal keresztül-kasul szőtt területen racionális költségek mellet nem lehet utólagosan szennyvízhálózatot kiépíteni!”


Tisztelt Alcsevicai Tulajdonostársak!

Tisztelt Érdeklődők!

Ígéretünknek megfelelően létrehoztunk egy külön e-mail címet az Alcsevicára vonatkozó javaslataik, kéréseik, esetleges kérdéseik számára:

alcsevica@pomaz.hu

Kérjük, csak az Alcsevicával kapcsolatos ügyekben írjanak a fenti címre. Az ide érkező leveleket igyekszünk rendszeresen megválaszolni.

Hasznos észrevételeiket, javaslataikat beépítjük az Alcsevicával kapcsolatos munkánkba.

Kérdéseikre – amennyiben mi tudunk válaszolni rá –, annak érdekében, hogy mindenkit egyformán tájékoztathassunk, elsősorban a város honlapján válaszolunk.

Továbbra is lényeges teendőjük:

„Azonban mivel hivatalos levelezést csak a földhivatalnál bejegyzett lakcímükön, illetve levelezési címükön keresztül folytathatunk Önökkel, most elsőként azt kérjük, ellenőrizzék ezek megfelelőségét, és amennyiben módosítaniuk szükséges, arról majd minket is értesítsenek.”

2021. szeptember 22.

Pomáz Város Önkormányzata


Tisztelt Alcsevicai Tulajdonostársak!

Tisztelt Érdeklődők!

Pomáz város honlapján új hírfolyamot indítunk, amelyben az Alcsevicáról szóló információkat osztjuk meg az Önök tájékoztatása érdekében.

Itt jelezzük azt is, ha Önöknek van tennivalója.

Létre fogunk hozni kifejezetten az Alcsevicára vonatkozó javaslataik, kéréseik, esetleges kérdéseik számára egy külön e-mail címet.

Azonban mivel hivatalos levelezést csak a földhivatalnál bejegyzett lakcímükön, illetve levelezési címükön keresztül folytathatunk Önökkel, most elsőként azt kérjük, ellenőrizzék ezek megfelelőségét, és amennyiben módosítaniuk szükséges, arról majd minket is értesítsenek.

2021. augusztus 30.

Pomáz Város Önkormányzata