Ugrás a tartalomhoz

Válasszon aloldalt

Előterjesztések 2021.

1/2021(I.15.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítására

2/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

3/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálatára, feldolgozására és a tárgyieszköz- nyilvántartással való összekapcsolására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyására

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (szabályozási koncepció)

7/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására

9/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadására

10/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig”

11/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

12/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozatnak előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2021. évi beiratkozási rendjének meghatározásáról

13/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának elfogadásáról

14/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezéséről

15/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala tárgyában

16/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

17/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozat előterjesztése Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

18/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

19/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról és új beszerzési eljárás lefolytatásáról

20/2021 (I.28.) számú önkormányzat előterjesztése A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról

21/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Hősök tere 2. szám alatti ingatlan többlethasználati díjának megállapításához kapcsolódó döntésről

22/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

23/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

24/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Szerb Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

25/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

26/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát képező 664 hrsz. ingatlan vonatkozásában

27/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Dera-patak mentén élő hódok élőhelyére vonatkozó helyi jelentőségű védett természeti terület létesítéséről

28/2021 (I.28.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulásáról a Pomáz, Bolyai utca 2. alatti, 3040 hrsz telek beépítési kötelezettségének törlése tárgyában

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (I.forduló)

29/2021 (I.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására

30/2021 (II.03.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról

31/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet véleményezésre bocsátására a

32/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat kitekintő határozatára

2/2021 (II.12.) számú önkormányzati rendelet elkőterjesztése Pomáz Város Polgármesterének a termelői piac kijárási korlátozás alatti működésének egyes szabályairól szóló 5/2020 (IV.17.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére

33/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzati támogatási kérelmére

34/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

35/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Budakalász fél-elkerülő út beruházásához 2021. év február hónapban adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározására

36/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

37/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztására

38/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban Bírálóbizottság létrehozására

39/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város honlapjának megújítására

40/2021 (II.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában kötendő vállalkozási keretszerződésről

42/2021 (II.15.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról szóló Z-41/2021. (II.11.) számú önkormányzati határozat módosítására

43/2021 (II.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)

44/2021 (II.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozataláról szóló 15/2021.(I. 28.) határozat módosítására

3/2021(III.01.) számú rendelet előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosítására

45/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a könyvvizsgálati tevékenység 2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakban történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Előterjesztés a helyi közforgalmú autóbusz közlekedési feladatok ellátására vonatkozó döntés meghozatalára

46/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Művelődési Ház Büféjének hasznosítására kötendő szerződés jóváhagyására

47/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadására

48/2021(III.01.) számú önkormányzati határozat előterjesztése A Művelődési Ház és az Alza.hu Kft. között létrejövő területbérleti szerződés jóváhagyására

49,50,51,52,53/2021(III.01.) számú önkormányzati határozatok előterjesztése a Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet és a 174/2020. (X.29.) számú önkormányzati határozat alapján befogadott útépítési kezdeményezésekre

54/2021(III.01.) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozására 

55/2021(III.09) számú önkormányzati határozatának előterjesztése a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák Ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban a nyertes pályázó kiválasztására

56/2021(III.11.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi pályázaton való részvételre

4/2021(III.12.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotására (II. forduló)

5/2021(III.12.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására

57.2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

58/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás lefolytatásáról

59/2021(III.16.) számó önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

60/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi szakmai beszámolójának és 2021-es munkatervének elfogadására

61/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadására

62/2021(III.16.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Szentendrei Rendőrkapitányság beszámolója Pomáz Város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztés a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A külterületi föld belterületbe vonásról szóló önkormányzati szabályzat megalkotására

Előterjesztés – Pályázati kiírás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 2021

64/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatalára

65/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésére

66/2021(III.24.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról

67/2021(III.25.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 57/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozat mellékletének javítására

68/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételre

69/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati szerződés jóváhagyására

70/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyására

71/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Dr. Schmidt Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés megszűnésére

72/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Katharosz Med Kft. feladat-ellátási szerződés megszűnésére

73/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

74/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése Pomáz Város 2. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítésére

75/2021(III.29.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezésére

76/2021(III.30.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

6/2021(III.31.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosítására

7/2021(IV.07.) számú önkormányzati rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés a helyi zajrendelet tervezetéhez érkezett állampolgári vélemények és javaslatok megtárgyalására

77/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Teleki-Wattay Kastélyban működő szálloda panzióvá minősítésére

78/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a liciteljárással értékesített Beniczky u. 58. ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára

79/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi biztosítására

81/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosítására

82/2021 (IV.09.) számú önkormányzati határozat előterjesztése az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Pomáz Kft. állományába – munkáltatói jogutódlás útján történő – átcsoportosítására

83/2021(IV.15.) számú határozat előterjesztése az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósítása és finanszírozása tervezett ütemezéséről

84/2021(IV.15.) számú határozat előterjesztése a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás a pénzügyi fedezetének a biztosításáról

85/2021(IV.19.) számú határozat előterjesztése a civil szervezetek támogatásának 2021. évre vonatkozó pályázati kiírására

86/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése „Pomáz Közoktatásáért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételre

87/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése „Pomáz Közművelődéséért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételre

88/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a Critical Care Kft. feladat-ellátási szerződés módosítására

89/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés módosítására

90/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2020. (IX.24.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére

91/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítéséről szóló 118/2020 (VIII.27.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről

92/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatos döntésére

93/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a Pomáz, 1678/4 hrsz.-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadására

94/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a Pomáz, 9227/15 hrsz.-ú és 9227/17 hrsz.-ú „közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlanok ajándékként történő elfogadására

95/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a Váci Tankerületi központtal kötendő használati szerződés megkötésére

96/2021 (IV.29.) számú határozat előterjesztése a Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű felállítási helyének meghatározására

Előterjesztés a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására

97/2021(IV.30) számú határozat előterjesztése A Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról szóló 78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat mellékletének módosítására

98/2021(V.03) számú határozat előterjesztése A Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

99/2021(V.03) számú határozat előterjesztése a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztés a Nemzeti Összetartozás Tere nevének térelemmel való megjelölése tárgyáról

100/2021(V.03) számú határozat előterjesztése a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására

101/2021(V.03) számú határozat előterjesztése Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás biztosítására

102/2021(V.03) számú határozat előterjesztése a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Szakmai programjának módosítására

103/2021(V.03) számú határozat előterjesztése a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde átszervezéséről, a bölcsőde kiválásáról szóló elvi döntés meghozatalára

104/2021(V.04) számú határozat előterjesztése „Szociális és Egészségügyért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételre

105/2021(V.04) számú határozat előterjesztése „Közszolgálati díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételre

106/2021(V.05) számú határozat előterjesztése a helyi zajrendelet tervezetéhez érkezett állampolgári vélemények és javaslatok vonatkozásában beérkezett települési képviselői és bizottsági tagi javaslatok, vélemények megtárgyalására

108/2021(V.07) számú határozat előterjesztése javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására

109/2021(V.07) számú határozat előterjesztése a FAÖT Társulási Megállapodás módosítására

110/2021(V.07) számú határozat előterjesztése az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 81/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat módosításairól

111/2021(V.07) számú határozatának előterjesztése a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

8/2021(V.07) számú rendelet előterjesztése A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendelet módosítására

112/2021(V.07) számú határozat előterjesztése a Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó előzetes megállapodás megkötésére

113/2021(V.07) számú határozat előterjesztése a Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés jóváhagyására

114/2021.(V.13.) számú határozat előterjesztése a Pomázi Örökség Tájház elnevezéséről

115/2021.(V.13.) számú határozat előterjesztése A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására

116/2021.(V.14.) számú határozat előterjesztése az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. -t érintő személyi döntések meghozataláról szóló Z-80/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat módosításairól

117/2021.(V.14.) számú határozat előterjesztése a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindítani kívánt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

118/2021.(V.14.) számú határozat előterjesztése a Pénzügyminisztérium „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” jogcímen kiírt pályázaton való részvételről szóló 68/2021. (III. 29) számú önkormányzati határozat módosításáról

9/2021(V.26) számú önkormányzati rendelet előterjesztése A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

120/2021. (V.26.) számú határozat előterjesztése A Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó előzetes megállapodás megkötéséről szóló 112/2021. (V.7) számú önkormányzati határozat módosításáról

121/2021. (V.26.) számú határozat előterjesztése A Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszüntetésre vonatkozó előszerződés jóváhagyásáról szóló 113/2021. (V.7) számú önkormányzati határozat módosításáról

10/2021. (V.28.) számú rendelet előterjesztése az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelet III. sz. módosítására

11/2021. (V.28.) számú rendelet előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

122/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzésekről

123/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a 2021. I. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló …/2021 (….) önkormányzati rendelet megalkotására (szabályozási koncepció, 1. forduló)

124/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése Pomáz város 2020. évi környezeti állapotáról szóló jelentés elfogadására

125/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése a Luppa Mauzóleum ajándékként való elfogadására, valamint tárgyban lezajló póthagyatéki eljárás költségeinek Önkormányzat általi viselésére

126/2021 (V.28.) számú határozat előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 103/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozatának hatályon kívül helyezéséről

127/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése A 2021/2022 nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok meghatározására

128/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése az 1997.évi XXXI. tv. előírásai alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

129/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadása

130/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadására

131/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Városfejlesztési és Városgazdálkodási szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Pomáz Kft.) érintő alapítói döntések előkészítésére

132/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. (Pomáz Kft.) Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

133/2021. (V.28.) számú határozat előterjesztése a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására

134/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtásról szóló feladat-ellátási megállapodás módosítása

135/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Kábítószer Ellenes világnap alkalmából rendezendő programok pénzügyi támogatásáról

137/2021(VI.08) számú határozat előterjesztése a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

138/2021 (VI.09) számú határozat előterjesztése Pomáz Város Önkormányzatának nyári szünidő alatti napközbeni gyermekfelügyeletéről

139/2021(VI.11) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 203/2020 (XII. 16.) számú önkormányzati határozat módosítására

140/2021(VI.11) számú önkormányzati határozat előterjesztése a 120/2020 (VIII. 27.) számú önkormányzati határozat módosítására

141/2021(VI.14) számú önkormányzati határozat előterjesztése a Pomáz 7 helyrajzi számú, kivett óvoda megnevezésű ingatlanra a 12/2 helyrajzi számú földrészlet vízvezetését biztosító szolgalmi jog bejegyzésére

144/2021(VI.14) számú határozat előterjesztése a „Pomázi Művelődési Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése” tárgyában megindítani kívánt beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

145/2021(VI.14) sz.határozat előterjesztése A Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatos szerződés, valamint a munkagép bérlésére vonatkozó bérleti szerződés utólagos jóváhagyására

146/2021(VI.14.) számú önkormányzati határozat előterjesztése pályázat kiírása a helyi műsor gyártásáról

147/2021(VI.14) számú önkormányzati határozat előterjesztése egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátásához szükséges pénzügyi átcsoportosításra

148/2021(VI.14) számú önkormányztai határozat előterjesztése a „Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyában megindítani kívánt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

13/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet sürgősségi előterjesztése a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelet módosítására

165/2021(VI.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a biológiai szúnyoggyérítés és tenyészőhely-feltérképezés megrendelésére

166/2021. (VI.30.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a bölcsődei gondozási díjnak a nyári hónapokban, az igénybe vett napok alapján történő megállapítására

182/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesülettel kötendő Megállapodás elvi hozzájárulására

194/2021. (VIII.26.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára

195/2021 (VIII.26.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására

196/2021. (VIII. 26.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

197/2021. (VIII. 26.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

223/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomáz városában műjégpálya megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

224/2021. (IX.30.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a 2022/2023. tanévre vonatkozóan Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére

225/2021. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

226/2021 (IX. 30.) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomáz Város házi gyermekorvosi 2. számú körzet betöltésére vonatkozó pályázat ismételt kiírására

227/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomázi Város 1. számú háziorvosi körzet helyettesítésére

228/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Pomázi Város 2. számú házi gyermek orvosi körzet helyettesítésére

229/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat a Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondására

230/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomázi Nemzetiségi Önkormányzatok által megrendezendő Városi Szüreti Rendezvény támogatására

231/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a zene világnapja alkalmával megrendezésre kerülő nemzetközi találkozó és koncert támogatására

232/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése az Állatok Világnapja rendezvény támogatására

233/2021(IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Panoráma utca közérdekű felajánlással megvalósítandó útfelújítására vonatkozó beszerzési eljárás elbírálására és megismétlésére

234/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomázi Egervári-Halmai Focisuli SE 2013 Pomáz, Sport utca 10. szám alatti ingatlanokra történő székhelybejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról

235/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése Pest Megyei Kormányhivatal PE/O3O/O1167-1/2021 számú törvényességi felhívásával kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

236/2021 (IX.30) számú önkormányzati határozat sürgősségi indítványa Sipos Zoltán képviselő sürgősségi indítványával kapcsolatos döntés meghozatalára

255/2021 (X.28.) számú önkormányzati határozatának előterjesttése A Kevély és Opanke táncegyüttesek elhelyezése, próbatermi problémáik megoldása ügyében tett sürgősségi indítványról

256/2021(X.28)számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Károlyi József címzetes rendőr főtörzszászlós a Pomázi Rendőrős körzeti megbízotti kinevezésének támogatására

257/2021(X.28) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a 2013 Pomáz, 1769/2 helyrajzi számú (Árvácska utca) és 1819/18 helyrajzi számú (Árvácska utca 13.) ingatlanokat érintő területrendezésről

258/2021(X.28) számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése Ócsai Károly szobrászművész által Vujicsics Tihamérról készített névtábla ajándékként történő elfogadására

259/2021 (X.28.) számú határozat sürgősségi előterjesztése a Budakalász „fél-elkerülő” út megvalósítása érdekében történő Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítás, településrendezési és településtervezési szerződés megkötésére

260/2021(X.28) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a Váci Tankerületi Központtal, a Teleki -Wattay Kastély ingatlan tárgyában kötendő Használati Megállapodás megkötésére

261/2021(X.28)számú önkormányzati határozat sürgősségi előterjesztése a Pomáz Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ között kötött vagyonkezelési szerződés módosítására, a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola vonatkozásában 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011.(XII.1) helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS a Hungast Vital Kft. közétkeztetési feladatok ellátásának áremelésére vonatkozóan

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS a Pomáz zártkerti 9544 hrsz-ú 1831 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett művelési ágú ingatlan licit eljárásban történő értékesítéséhez a licitfelhívás elfogadására

271/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a Luppa-mauzóleum környékének bálványfa-mentesítésével kapcsolatos egyes költségek átvállalására vonatkozó képviselői indítványhoz

272/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a Pomáz Város 2. számú házi gyermek orvosi körzet helyettesítésről szóló Z-263/2021. (X. 28.) számú határozat módosítására

294/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a A Pomáz, 599 helyrajzi számú ingatlan 585 helyrajzi számú ingatlannal határos szakaszának utcanév változásra

295/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a a Pomáz belterület 1167/2 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

296/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

297/2021(XII.16.) számú önkormányzati határozatának sürgősségi előterjesztése gasztroenterológiai diagnosztikai eszköz beszerzésének támogatására a Szentendrei Egészségügyi Intézménynél

Letöltések