Válasszon aloldalt

Határozatok 2020

3.2020. (III.04.) Képviselő- testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)
5.2020 (VII.02.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

5.2020. (VII.02.) Képviselő-testületi nyílt és zárt ülés határozatai

88/2020 (VII.02.) számú határozat a két Képviselő-testületi ülés között hozott polgármesteri határozatokról és rendeletekről

89/2020 (VII.02.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

90/2020. (VII.02.) határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról

91/2020 (VII.02.) számú határozat a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról

92/2020 (VII.02.) számú határozat Pomáz, Árvalányhaj utca 1606/5 hrsz.-ú 361 m2 nagyságú kivett saját használatú út ajándékként való elfogadásáról

93/2020. (VII.02.) számú határozat a gyermekek alternatív napközi ellátására (nyári napközis tábor) vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről

94/2020 (VII.02.) számú határozat a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról

95/2020 (VII.02.) számú határozat a Pomázi Polgárőr Egyesület és Pomáz város Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Z- 96/2020. (VII.07.) számú határozat a Pénzügyi És Ellenőrzési Bizottságának külső tagjának megválasztásáról

 

6.2020 (VII.16.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

6.2020. (VII.16.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai

97/2020 (VII.16.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

98/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés tárgyában

99/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat 2019. évi maradvány jóváhagyásáról

100/2020. (VII.16.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről szóló vezetői nyilatkozatotok elfogadásáról

101/2020.( VII.16.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015 (IV.8.) számú önkormányzati rendeletének függelékét képező új Közbeszerzési Szabályzat megalkotása tárgyában

102/2020 (VII.16.) számú határozat az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megalkotásáról

103/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz, „Belterületi kerékpárút építése”tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban döntéshozataláról

104/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal épületeibe elektronikus beléptetőrendszer beszerzéséről

105/2020 (VII.16.) számú határozat a magántulajdonban lévő Pomáz, Dera utca külterület 0265/11 hrsz.-ú 1521 m2, a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/10 hrsz.-ú 388 m2 belterületbe vonásáról

106/2020 (VII.16.) számú határozat Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotásáról I.forduló

107/2020 (VII.16.) számú határozat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásához való csatlakozásról szóló 12/2020 (I.23.) Ök. határozat módosításáról

108/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomáz 2728/20 hrsz-ú kivett országos közút és Vasút utca találkozásánál kialakított tér elnevezéséről

109/2020 (VII.16.) számú határozat a polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról

110/2020. (VII.16.) számú határozat alpolgármester illetményének és költségtérítésnek megállapításáról

111/2020 (VII.16.) számú határozat a Képviselő-testületi munkát támogató MikroDat informatikai rendszer bevezetéséről

112/2020 (VII.16.) számú határozat a 63/2019 (III.06.) sz. Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról

113/2020. (VII.16.) számú határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit KFT pótbefizetési kötelezettségéről valamint tagi kölcsön biztosításáról

114/2020 (VII.16.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának csoportjainak összevonásáról

Z-115/2020. (VII.16.) számú határozat Mező Róbert települési támogatásra vonatkozó kérelme 

 

Letöltések

7.2020 (VIII.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

7.2020.(VIII.27.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai

7.2020.(VIII.27.) Képviselő-testületi zárt ülés határozatai

116/2020 (VIII.27.) számú határozat a 2020.I. félévben befolyt adó összegéről és az adófelderítés alakulásának beszámolójáról

117/2020 (VIII.27.) számú határozat a 2020. évi közbeszerzési tervről szóló a 48/2020 (III.4.) Ök. határozat módosításáról

118/2020 (VIII.27.) számú határozat a helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítése tárgyában. Hatályon kívül: 2021.04.29.

119/2020 (VIII.27.) számú határozat a város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról a BATZ Hungary Kft. Tölgyes Kálmán utca 9. számú telephelyével kapcsolatban

120/2020 (VIII.27.) számú határozat a kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz.-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

121/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, belterület 3449 hrsz.-ú 2056 m2 nagyságú kivett út, valamint a 3451 hrsz.-ú és 4934 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogra

122/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú 677 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat eredményéről

123/2020 (VIII.27.) számú határozata a Pomáz, Hősök tere 1. szám 2 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös tulajdon megszüntetésére, továbbá Pomáz-Csobánka Református Társegyházközség részére 8 m2 ajándékként való felajánlásáról

124/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz, Ravatalozó utcának az ingatlannyilvántartásban való térképi hibajavításának megkérésére

125/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterület 0265/22 hrsz.-ú 658 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű a törzsvagyon részét képező forgalomképtelen ingatlan belterületbe vonásáról

126/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Liliom utcában lévő belterület 2064/1, 2064/2, 2065, 2066, 2083 hrsz.-ú ingatlanokat érintő, útszélesítés végrehajtásához szükséges útlejegyzés eljárás megindítására

127/2020 (VIII.27.) számú határozat a Pomáz Goethe közben lévő belterület 1462 hrsz.-ú ingatlant érintő útszélesítés végrehajtásához szükséges helyi építési szabályzatnak megfelelő útlejegyzés eljárás megindítására

128/2020 (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzat megalkotásáról

129/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Üzleti tervével kapcsolatban

130/2020 (VIII.27.) számú határozata A Pomázi Települési Értéktár 2020. első félévi beszámolójáról

131/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) elnökének delegálásáról

132/2020. (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Polgárőr Egyesületével megkötendő Együttműködési Megállapodásról

133/2020 (VIII.27.) számú határozat A Pomázi Helytörténeti Gyűjtemény működtetéséről

134/2020 (VIII.27.) számú határozata A Szüreti Rendezvények támogatásáról

135/2020 (VIII.27.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzatának a kitüntetési javaslatokat elbíráló ad-hoc bizottságának megalakulására és a tagok megválasztására

136/2020 (VIII.27.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két Képviselő-testületi ülés között történt fontosabb eseményekről

Z-137/2020. (VIII.27.) határozat a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

 

 

Letöltések

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi nyílt ülés határozatai 

8.2020 (IX.24.) Képviselő-testületi zárt ülés határozatai 

138/2020 (IX.24.) számú határozat a lejárt határidejű határozatok tárgyában

139/2020. (IX.24.) számú határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

140/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz, belterület 3740/8 hrsz.-ú , 3740/5 hrsz.-ú, valamint a 3740/1 hrsz.-ú terület ajándékként való elfogadásáról

141/2020. (IX.24.) számú határozat az önkormányzat kötelező feladatát képező közművelődési, könyvtári feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

142/2020. (IX.24.) számú határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról, illetve a szükséges ösztöndíj fedezetének meghatározásáról

143/2020. (IX.24.) számú határozat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása feltételrendszerének meghatározására

144/2020 (IX.24.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde Intézményvezetői beszámolójáról a 2019/2020 nevelési évre vonatkozólag

145/2020. (IX.24.) számú határozat A Váci Tankerületi Központ által megküldött 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről

146/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról

147/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz Város Képviselő-testületének gazdasági programjának, fejlesztési tervének megalkotásáról II.forduló

148/2020. (IX.24.) számú határozat A Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában

149/2020. (IX.24.) számú határozat a FAÖT Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

150/2020. (IX.24.) számú határozat az „Élet és egészség védelme” c. pályázat tekintetében, mely az Európai Unió LIFE környezetvédelmi kiírása alapján került kihirdetésre

151/2020. (IX.24.) számú határozat 2021-2023 időszakra vonatkozó földgáz és villamos energia beszerzés lebonyolítása ügyében

152/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomáz, Lázár Vilmos utca és környéke jogi rendezése tárgyában

153/2020. (IX.24.) számú határozat a Pomáz, kialakuló zártkert 9841/3 hrsz.-ú 89 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

154/2020. (IX.24.) számú határozat közétkeztetés közbeszerzés tárgyában

155/2020. (IX.24.) számú határozat a VP5-8.1.1-16 kódszámú „Erdősítés támogatása” című Agrárminisztériumi felhíváshoz csatlakozás tárgyában.Hatályon kívül: 2021.04.29.

156/2020. (IX.24.) számú határozata a„Klisza-dombi természetvédelmi és kulturális „tanösvény” létesítésére

157/2020. (IX.24.) számú határozat a Kossuth Lajos utca 42. hrsz.-ú ingatlanon oktató kert létesítésének tervére, különböző városi programok, rendezvények megvalósítása, megrendezése céljából

158/2020. (IX.24.) számú határozat a Hősök tere, Hunyadi utca közötti szakasz telepítési-beépítési tanulmányterv, közterület alakítási terv elkészítésére

159/2020. (IX.24.) számú határozat A pomázi Ökokör jelölése a Pest Megye Környezetvédelméért díj 2020. adományozása tárgyban kiírt pályázatra

Z-160/2020. (IX.24.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzatának a Pomáz Díszpolgára és a „Pomázért” kitüntetés adományozásáról

Z-161/2020 (IX.24.) számú határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

 

Letöltések

10.2020 (X.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai (nyílt és zárt ülés)

 10.2020 (X.29.) Képviselő-testületi ülés határozatai

165/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a lejárt határidejű határozatok tárgyában

166/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a 63/2019 (III.06.) sz. Ök. határozat egységes szerkezetben való módosításáról

167/2020. (X.29.) számú határozat Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás elfogadására

168/2020. (X.29.) számú határozat a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

169/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására

170/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadására

171/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat A Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tájékoztatójának elfogadásáról

172/2020. (X.29.) számú határozat a FAÖT -höz csatlakozási szándékot bejelentő két önkormányzat kérésének elbírálása tárgyában

173/2020 (X.29.) számú határozat A Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Üzleti tervének jóváhagyásáról

174/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján benyújtott kezdeményezések előzetes befogadásával kapcsolatban

175/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a VEKOP-6.1.1-15 azonosító számon nyilvántartott, „Bölcsőde építése Pomázon” című beruházás keretében lefolytatott, az eszközök szállítójának kiválasztására vonatkozó pályázattal kapcsolatban

176/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírására („Szlovák-ház”)

177/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Dankó u. és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról

178/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok licit eljárásban való értékesítéséhez

179/2020 (X.29.) számú határozat a 442410ebr42 azonosító számon nyilvántartott, „Pomáz, Mátyás király utca – Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti szakaszán – közlekedésépítési felújítása” címmel lefolytatott pályázattal kapcsolatban

180/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 8325/12 hrsz.-ú 0,0062 ha nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

181/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a beruházások időarányos helyzetéről szóló tájékoztatóról

182/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság 59/2020.(X.18.) számú határozata alapján klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására

183/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Belügyminisztérium által önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázaton való részvételre

184/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, belterület 1175/A hrsz. alatt nyilvántartott, 19 m2 alapterületű, pavilon megnevezésű ingatlan eladása tárgyában való elővásárlási jogról való rendelkezésről

185/2020. (X.29.) számú Önkormányzati határozata egységes szerkezetbe foglalva a 197/2020. (XI.27.) számú határozattal Pomáz Város Polgárőr Egyesületével kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására

186/2020 (X.29.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről

187/2020 (X.29.) számú határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogató véleménye a Pomáz Város körzeti megbízott kinevezéséről

188/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 9891/9 hrsz.-ú 50 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

189/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz, 9891/6 hrsz.-ú 75 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

 

Letöltések

Polgármesteri határozatok

54/2020.(IV.01.) számú határozat a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium új elnevezésének támogatásáról

55/2020.(IV.01.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2020. évi beiratkozási rendjének módosításáról

56/2020. (03.30.) számú Önkormányzati határozat 1 fő önkormányzati segédfelügyelő és 1 fő közterület-felügyelő alkalmazásáról

57/2020. (V.2.) számú Önkormányzati határozata Székely Nemzeti Tanács által „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címen indított európai polgári kezdeményezésének támogatásáról

58/2020. (V.4.) számú Határozat Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának meghirdetéséről

59/2020 (V.08) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú ingatlanon 122 m2 nagyságú gázvezeték szolgalmi jog alapításáról a 275 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak javára

60/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata „Pomáz, Középhegy utca, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú, a Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan

61/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Naspolya utca zártkert, 9947 hrsz.-ú 903 m2 nagyságú művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

62/2020. (V.11.) számú Önkormányzati határozata a Szolidaritási Alap létrehozására

63/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójáról

64/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2019.évi beszámolójáról

65/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019.évi évértékelő beszámolójáról

66/2020.(V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.-ú 40 m2 nagyságú Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan használatba adásáról a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére

67/2020.(V.18.) számú Önkormányzati (zárt) határozata a Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának odaítéléséről

68/2020. (V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Közművelődéséért Díj 2020. meghirdetésére

69/2020 (V.19.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés és az SZ.SZ.K. CSalád-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

70/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi szakmai beszámolójának és a 2020-as munkatervének elfogadásáról

71/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának az időpontjairól

72/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2020/2021. évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

73/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata Maximális óvodai csoportlétszám 2020/2021-es nevelési évben történő túllépésének engedélyezéséről

74/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

75/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

76/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 273/18 hrsz-ú 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti Bölcsődei Tagintézmény tárgyában

77/2020. (VI.05.) számú Önkormányzati határozata A köztemető üzemeltetőjének 2019. évi beszámolójának elfogadásáról, a köztemető temetői díjainak éves felülvizsgálatáról

78/2020 (VI.08.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, „Belterületi kerékpárút” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban közbenső döntéshozatalra vonatkozóan

79/2020 (VI.10.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Bagoly utca 5. szám alatt kialakuló zártkert 9223/36 hrsz-ú 21m2 nagyságú kivett közút ajándékként való elfogadásáról

80/2020 (VI.11.) számú Önkormányzati határozata A ténylegesen igénybe vett gondozási napok száma alapján történő bölcsődei gondozási térítési díj megállapításáról

81/2020 (VI.11.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Goethe utca 1433/2 és a 1434 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításáról szóló 11/2020 (I.23.) Ök. határozat módosításáról

82/2020 (VI.12.) számú Önkormányzati határozata a 36/2017 (II.15.) Ök. határozat kiegészítéséről

83/2020 (VI.17.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Mélyút utcában kialakuló zártkert 9850/2 hrsz.-ú 144 m2 nagyságú kivett helyi közút valamint a 9850/4 hrsz.-ú 63 m2 a nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

84/2020. (VI.17.) önkormányzati határozata a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának 2019 évi beszámolója és a 2020-as munkaterve elfogadásáról

85/2020. (VI.17.) önkormányzati (zárt) határozata Pomáz Közművelődéséért Díj adományozásáról

86/2020. (VI.17.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, zártkert 9924/26 hrsz.-ú 9446 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan 800/9446 nagyságú tulajdoni hányad eladása tárgyában való elővásárlási jogról

191/2020 (XI.20.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 841/12 hrsz.-ú 47m2 nagyságú, valamint a 841/14 hrsz.-ú 20 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

192/2020. (XI.20.) önkormányzati határozata Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról a költségvetési szervként működő kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá átalakulása tárgyában

Z-193/2020 (XI.20.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

Z-194/2020. (XI.23.) önkormányzati határozata a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában

195/2020.(XI.27.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

196/2020. (XI.27.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatához érkezett, forgalomszabályozással kapcsolatos álláspont kialakításáról

197/2020. (XI.27.) önkormányzati határozata a 185/2020.(X.29.) sz. önkormányzati határozat egységes szerkezetben való módosításáról

Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről

200/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, síkosság mentesítési feladat ellátásnak szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása

201/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

202/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának lehetőségére vonatkozóan

203/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az országos közúttal érintett 2742/1 hrsz-ú ingatlanrész önkormányzati ingatlanról történő leválasztására és állami tulajdonba adásáról

Z-204/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

Z-205/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata Elek Jánosné fűtési települési támogatás elutasításának fellebezés elbírálásáról

206/2020 (XII.30.) számú önkormányzati határozat a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására a vonatkozó pályázati kiírásáról („Szlovák-ház”) szóló 176/2020 (X.29.) önkormányzati határozat módosításáról

Letöltések