Válasszon aloldalt

Rendeletek 2020

Hatályos rendeletek - 2020.

1/2020 (III.05.) sz. önkormányzati rendelet 23/2020 (X.20.) rendelettel módosítva: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

10/2020 (VI.12.) számú önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

12/2020.(VII.07.) sz. önkormányzati rendelet a 29/2020 (XII.17.) rendelettel módosítva a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

14/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról

15/2020. (VII. 17.) számú önkormányzati rendelet az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

18/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

19/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról

20/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás  céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról

26/2020. (XI.02.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

28/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete a Közbiztonsági Alap létrehozásáról

 

Korábbi rendeletek - 2020.

2/2020.(III.05.) számú Önkormányzati rendelete az útépítési hozzájárulásról az Önkormányzat által megvalósításra kerülő utak építéséhez 23/2006.(VIII:30.) számú Önkormányzati rendelet hatályon kívűl helyezéséről

3/2020.(IV.01.) számú rendelet A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 12/2018(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2020 (IV.10.) önkormányzati rendelet A kijárás korlátozásáról, a termelői piac működéséről és védett övezetek kialakításáról.

5/2020 (IV.17.) önkormányzati rendelet A termelői piac kijárási korlátozás alatti működésének egyes szabályairól.

6/2020 (IV.17.) önkormányzati rendelet A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm.rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról.

7/2020 (IV.24.) önkormányzati rendelet A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm.rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról.

8/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

9/2020. (VI.03.) önkormányzati rendelet  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020 (VII.03.) számú önkormányzati rendelet a 5/2015 (IV.08.) sz. önkormányzati (SZMSZ) rendelet módosításáról

13/2020.(VII.17.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

16/2020. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet az 5/2015 (IV.08.) sz. önkormányzati (SZMSZ) rendelet módosításáról

17/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2020. (VIII.28.) rendelet a város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018.(VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2020. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2020 (X.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

24/2020 (X.20.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2020. (XI.02.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításár

27/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelete a maszkviselési kötelezettség mellett látogatható közterületek, illetve nyilvános helyek kijelöléséről

29/2020 (XII.17.) önkormányzati rendelete a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2020 (VII.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról

30/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

31/2020.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaság és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 12/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltések