Ugrás a tartalomhoz

Válasszon aloldalt

Rendeletek 2021

Hatályos rendeletek - 2021.

2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet  Pomáz Város Polgármesterének a termelői piac kijárási korlátozás alatti működésének egyes szabályairól szóló 5/2020. (IV.17.) sz. önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet a 15/2021(VIII.30) rendelettel módosítva: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet a 12/2021 (VI.02) rendelettel módosítva: A zajvédelem helyi szabályozásáról

11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

16/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete Változtatási tilalom elrendeléséről

18/2021. (X.8.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

20/2021. (X.29.) rendelet az elektronikus ügyintézésről 24/2008. (VII.24.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről

21/2021. (X.29.) rendelet az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek leadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet megalkotásáról szóló rendelet módosításáról

22/2021 (XI.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

24/2021(XI.26.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről

25/2021(XII.17.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek aktualizálásáról

26/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Letöltések

Korábbi rendeletek - 2021.

1/2021.(I.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

3/2021. (III.01.) önkormányzati rendelete a Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021 (III.31.) önkormányzati rendelete a Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

7/2021. (IV.07.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2021. (V.07.) önkormányzati rendelet A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.5.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

12/2021. (VI.02.) önkormányzati rendelet a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2021.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2021. (X.29.) rendelet a helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2021(XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Letöltések