Válasszon aloldalt

Rendeletek 2022

Korábbi rendeletek - 2022.

1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.8) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022(II.16.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2022(III.28.) önkormányzati rendelet a 2019. évi intézményi térítési díjakról szóló 8/2019 (IV.24) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022 (IV.29.) önkormányzati rendelet a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 30/2004.(IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2022(IV.29.) önkormányzati rendelet Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022. (VII.15.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az önkormányzati működés átalakításával összefüggő módosításáról

13/2022 (VII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról