Építésügy /HÉSZ /Településkép

Településfejlesztési Koncepció
Településszerkzeti terv
ÉPÍTÉSÜGY
 • Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pomáz városában 2013.01.01 óta nem működik építésügyi hatóság.

  Építésügyekben az ügyek jellegétől függően Szentendre Közös Önkormányzat Építéshatósági Irodájánál valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Építésfelügyeleti Osztályánál tud ügyet intézni (engedélyeztetés, fennmaradási engedély, bejelentés tétel, használatbavétel, építésügyi kötelezés stb.). Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatósági bizonyítványt sem tudunk a fentiek miatt semmilyen ügyben kiállítani.

   

  Főépítész nyomtatványai: https://regi.pomaz.hu/foepiteszi_nyomtatvanyai

  Építésügyben főépítészi ügyintézés illetve szakmai konzultációk az alábbi ügytípusokban szükségesek az illetékes (fentebb jelölt) hatóságnál való engedélyeztetés, bejelentés, vagy engedély nélkül végezhető építési tevékenységet megelőzően:

  – építési vagy fennmaradási engedélyek esetében a polgármester által kiadott településképi vélemény kéréséhez szakmai konzultáció

  – településképi vélemény kérés ügyintézése ETDR rendszeren keresztül (3000 Ft illetékfizetési köteles)

  – egyszerűsített bejelentéshez kötött építési engedélyekhez szükséges szakmai konzultáció

  – a polgármester által jóváhagyásra kerülő településképi bejelentéshez kötött tevékenységekhez szükséges szakmai konzultáció

  – településképi bejelentés kérés ügyintézése (3000 Ft illetékfizetési köteles)

  – lakossági tájékoztatás egy ingatlan beépíthetőségéről, telekalakítási lehetőségekről

  – iratbetekintés az 1975-2012.12.31 között keletkezett építésügyi iratokba. (2013.01.01 után keletkezett építésügyi iratokkal nem rendelkezünk.)

   

  Letöltések