Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Polgármesteri határozatok 2020

54/2020.(IV.01.) számú határozat a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnázium új elnevezésének támogatásáról

55/2020.(IV.01.) számú határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2020. évi beiratkozási rendjének módosításáról

56/2020. (03.30.) számú Önkormányzati határozat 1 fő önkormányzati segédfelügyelő és 1 fő közterület-felügyelő alkalmazásáról

57/2020. (V.2.) számú Önkormányzati határozata Székely Nemzeti Tanács által „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” címen indított európai polgári kezdeményezésének támogatásáról

58/2020. (V.4.) számú Határozat Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának meghirdetéséről

59/2020 (V.08) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Fáy András utca belterület 274/2 hrsz.-ú ingatlanon 122 m2 nagyságú gázvezeték szolgalmi jog alapításáról a 275 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak javára

60/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata „Pomáz, Középhegy utca, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú, a Kbt. 115. (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye döntéshozatalra vonatkozóan

61/2020 (V.08.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Naspolya utca zártkert, 9947 hrsz.-ú 903 m2 nagyságú művelés alól kivett terület és gazdasági épület megnevezésű ingatlan bérbeadásáról

62/2020. (V.11.) számú Önkormányzati határozata a 237/2022 (X.27.) számú önkormányzati határozattal módosítva: a Szolidaritási Alap létrehozására

63/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolójáról

64/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2019.évi beszámolójáról

65/2020.(V.14.) számú Önkormányzati határozata a Szentendrei Rendőrkapitányság 2019.évi évértékelő beszámolójáról

66/2020.(V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 8. 660/A/1 hrsz.-ú 40 m2 nagyságú Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan használatba adásáról a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére

67/2020.(V.18.) számú Önkormányzati (zárt) határozata a Pomáz Közoktatásáért Díj 2020. évi pályázatának odaítéléséről

68/2020. (V.18.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Közművelődéséért Díj 2020. meghirdetésére

69/2020 (V.19.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés és az SZ.SZ.K. CSalád-és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámoló jóváhagyása

70/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi szakmai beszámolójának és a 2020-as munkatervének elfogadásáról

71/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozat a Pomázi Hétszínvirág Óvoda – Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának az időpontjairól

72/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2020/2021. évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

73/2020. (V.27.) számú Önkormányzati határozata Maximális óvodai csoportlétszám 2020/2021-es nevelési évben történő túllépésének engedélyezéséről

74/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

75/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 664 hrsz-ú 2013 Pomáz, Beniczky utca 2. szám alatti tornaszoba tárgyában

76/2020. (V.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról a 273/18 hrsz-ú 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti Bölcsődei Tagintézmény tárgyában

77/2020. (VI.05.) számú Önkormányzati határozata A köztemető üzemeltetőjének 2019. évi beszámolójának elfogadásáról, a köztemető temetői díjainak éves felülvizsgálatáról

78/2020 (VI.08.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, „Belterületi kerékpárút” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban közbenső döntéshozatalra vonatkozóan

79/2020 (VI.10.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Bagoly utca 5. szám alatt kialakuló zártkert 9223/36 hrsz-ú 21m2 nagyságú kivett közút ajándékként való elfogadásáról

80/2020 (VI.11.) számú Önkormányzati határozata A ténylegesen igénybe vett gondozási napok száma alapján történő bölcsődei gondozási térítési díj megállapításáról

81/2020 (VI.11.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Goethe utca 1433/2 és a 1434 hrsz.-ú ingatlanok telekalakításáról szóló 11/2020 (I.23.) Ök. határozat módosításáról

82/2020 (VI.12.) számú Önkormányzati határozata a 36/2017 (II.15.) Ök. határozat kiegészítéséről

83/2020 (VI.17.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Mélyút utcában kialakuló zártkert 9850/2 hrsz.-ú 144 m2 nagyságú kivett helyi közút valamint a 9850/4 hrsz.-ú 63 m2 a nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadására

84/2020. (VI.17.) önkormányzati határozata a  Pomázi  Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának 2019 évi beszámolója és a 2020-as munkaterve elfogadásáról

85/2020. (VI.17.) önkormányzati (zárt) határozata Pomáz Közművelődéséért Díj adományozásáról

86/2020. (VI.17.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, zártkert 9924/26 hrsz.-ú 9446 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan 800/9446 nagyságú tulajdoni hányad eladása tárgyában való elővásárlási jogról

191/2020 (XI.20.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 841/12 hrsz.-ú 47m2 nagyságú, valamint a 841/14 hrsz.-ú 20 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

192/2020. (XI.20.) önkormányzati határozata Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról a költségvetési szervként működő kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá átalakulása tárgyában

Z-193/2020 (XI.20.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

Z-194/2020. (XI.23.) önkormányzati határozata a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása tárgyában

195/2020.(XI.27.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

196/2020. (XI.27.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatához érkezett, forgalomszabályozással kapcsolatos álláspont kialakításáról

197/2020. (XI.27.) önkormányzati határozata a 185/2020.(X.29.) sz. önkormányzati határozat egységes szerkezetben való módosításáról

Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről

200/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, síkosság mentesítési feladat ellátásnak szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek meghatározása

201/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

202/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának lehetőségére vonatkozóan

203/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata Pomáz belterület 2742 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az országos közúttal érintett 2742/1 hrsz-ú ingatlanrész önkormányzati ingatlanról történő leválasztására és állami tulajdonba adásáról

Z-204/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzatánál közalkalmazotti munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről

Z-205/2020 (XII.16.) számú önkormányzati határozata Elek Jánosné fűtési települési támogatás elutasításának fellebezés elbírálásáról

206/2020 (XII.30.) számú önkormányzati határozat a Hősök tere 2. 29. hrsz. alatti ingatlan hasznosítására a vonatkozó pályázati kiírásáról („Szlovák-ház”) szóló 176/2020 (X.29.) önkormányzati határozat módosításáról

 

Letöltések