Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

Pomázi Polgár 2022. novemberi száma

 

Polgármesteri határozatok

1/2021 (I.07.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói tisztségének betöltéséről szóló Z-199/2020 (XI.27.) számú önkormányzati határozat módosításáról

2/2021 (I.14.) önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

3/2021. (I.14.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

4/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata az Önkormányzati Ingatlan Vagyon Kataszteri Nyilvántartás részletes adatainak felülvizsgálatára, feldolgozására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséről

5/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi Munkatervének jóváhagyásáról

6/2021 (I.14.) számú önkormányzati határozata A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására vonatkozó szabályozási koncepció jóváhagyásáról

7/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről

8/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, Kökény utca és annak környezetében lévő, magasabban fekvő, a Kökény utca felé lejtő közterületeken összegyűlő csapadékvíz elvezetésére vonatkozó koncepció kidolgozására

9/2021 (I.14.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Települési Értéktár 2020. második félévi beszámolójának elfogadásáról

10/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz, „Goethe köz útfelületének felújítására a Goethe köz és Goethe utca kereszteződésétől a Goethe köz 1462 helyrajzi számú ingatlan nyugati telekhatáráig”

11/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről

12/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2021. évi beiratkozási rendjének meghatározásáról

13/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde intézményeinek a nyári zárva tartásának elfogadásáról

14/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a 2021/2022. tanévre vonatkozó Pomáz Város területén az általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezéséről

15/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2013 Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala tárgyában

16/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

17/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

18/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomázi zenekastély Nonprofit Zrt. ügyvezetője részére célfeladatok meghatározása tárgyában

19/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról és új beszerzési eljárás lefolytatásáról

20/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű elfogadására és anyagköltség vállalásáról

21/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata A Hősök tere 2. szám alatti ingatlan többlethasználati díjának megállapításához kapcsolódó döntésről

22/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 790/6 hrsz.-ú 123 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

23/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata és a település Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

24/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Szerb Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

25/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzata, a Pomázi Polgármesteri Hivatal és a település Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti módosított együttműködési megállapodás jóváhagyására

26/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata használatba adási szerződés jóváhagyásáról a Pomáz Város Önkormányzat tulajdonát képező 664 hrsz. ingatlan vonatkozásában

27/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata a Dera-patak mentén élő hódok élőhelyére vonatkozó helyi jelentőségű védett természeti terület létesítéséről

28/2021 (I.28.) számú Önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat hozzájárulásáról a Pomáz, Bolyai utca 2. alatti, 3040 hrsz telek beépítési kötelezettségének törlése tárgyában

29/2021 (I.29.) számú önkormányzati határozata A közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában közbeszerzés elbírálására

30/2021 (II.03.) számú önkormányzati határozata Az ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány székhelyhasználatára vonatkozó tulajdonosi hozzájárulásról

31/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat A helyi zajvédelem szabályozásával összefüggő kérdésekről

32/2021. (II.11.) számú költségvetési kitekintő határozat

33/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelméről

34/2021 (II.11.) számú határozat a Polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a 63/2021 (III.16.) határozattal módosítva: Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározásáról

36/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat a Pomáz, 935/8 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

37/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz város közvilágítás rendszerének korszerűsítésének tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás bíráló bizottság tagjainak a megválasztásáról

38/2021. (II.11.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú alatti ingatlan („Szlovák-ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban Bírálóbizottság létrehozásáról

39/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozat Pomáz város honlapjának megújítására

40/2021 (II.11.) Önkormányzati határozat a Pomázi Önkéntes Tűzoltósággal fakivágás és gallyazás tárgyában vállalkozási keretszerződés megkötéséről

Z-41/2021 (II.11.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozóan (egységes szerkezetben a 42/2021(II.15.) számú önkormányzati határozattal)

42/2021 (II.15.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, Beniczky utca 35. 1453/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó Z-41/2021. (II.11.) önkormányzati határozat módosításáról

43/2021 (II.16.) számú Önkormányzati határozat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

44/2021(II.16.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, Béke utca 9. szám alatti tagintézményi bölcsőde működési engedélyeztetési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozataláról szóló 15/2021.(I. 28.) határozat módosításáról

45/2021. (III.01.) önkormányzati határozat a könyvvizsgálati tevékenység 2021. június 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időszakban történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

46/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat A Művelődési Ház Büféjének hasznosítására kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról

47/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését érintő tájékoztatás elfogadásáról

48/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Művelődési Ház és az Alza.hu Kft. között létrejövő területbérleti szerződés jóváhagyásáról

49/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – BERKENYE UTCA

50/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – EPER KÖZ

51/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – MAJDÁN UTCA

52/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – PANORÁMA UTCA 

53/2021 (III.01.) számú Önkormányzati határozat Pomáz, útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 15/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján befogadott útépítési kezdeményezés elbírálásáról – SZARKALÁB UTCA

54/2021. (III.01.) számú önkormányzati határozat a Dera-patak mentén élő hódok életterének megóvása, a hódokkal való zavartalan együttélés feltételeinek megteremtése érdekében szükséges intézkedési terv kidolgozására

55/2021. (III.09.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, Hősök tere 2. szám alatti 29. hrsz-ú ingatlan („Szlovák Ház”) hasznosítására vonatkozó pályázati eljárásban a nyertes pályázó kiválasztásáról

56/2021 (III.11.) számú Önkormányzati határozata a Belügyminisztérium által önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2021. évi pályázaton való részvételről

57/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozat a 67/2021(III.25.) határozattal módosítva: Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

58/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás lefolytatásáról

59/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 9877/2 hrsz.-ú 87m2 nagyságú terület kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról

60/2021. (III.16.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020 évi szakmai beszámolójának és 2021-es munkatervének elfogadásáról

61/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata A Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadásáról

62/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének 2020. évi az Önkormányzat közbiztonsági helyzetéről készített beszámolójáról

63/2021 (III.16.) számú Önkormányzati határozata A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához adandó tulajdonosi hozzájárulás feltételeinek meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosításáról

64/2021 (III.24.) számú Polgármesteri határozata a Pomáz, Mátyás király utca Jókai Mór és Toldi Miklós utcák közötti 272 m-es szakaszának burkolat felújítása tárgyában kiírt beszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozataláról

65/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata a 2021. évi kátyúzás, padka-helyreállítás, útburkolati jelek festése tárgyában kiírt beszerzési eljárással kapcsolatos beszerzési döntésről

66/2021 (III.24.) számú Önkormányzati határozata a Marschalkó villa tetőfelújításának tárgyában kiírt ajánlattételi felhívás beszerzési döntésének meghozataláról

67/2021 (III.25.) számú Önkormányzati határozat a Pomáz Város Önkormányzat 2021-ik évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szóló 57/2021 (III.16.) számú önkormányzati határozat mellékletének javításáról

68/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat a 118/2021(V.14) határozattal módosítva: a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről

69/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő használati megállapodás jóváhagyásáról

70/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város Önkormányzata és az „URBS PRO PATIENTE “Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyásáról

71/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Dr. Schmidt Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés megszűnéséről

72/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Katharosz Med Kft. feladat-ellátási szerződésének megszűnéséről

73/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet működtetéséről

74/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzetének működtetéséről

75/2021 (III.29.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár intézményének átszervezéséről

76/2021 (III.30.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde óvodai körzethatárainak megállapítása 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

77/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a Teleki -Wattay Kastélyszálló panzióként történő üzemeltetésének elfogadásáról

78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a 97/2021(Iv.30) határozattal módosítva: A Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról

79/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a rászoruló csoportok részére térítésmentesen biztosítandó személyszállítási szolgáltatás Pomáz Kft. általi biztosításáról

Z-80/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a 116/2021(V.14.) számú határozattal módosítva: az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft-t érintő személyi döntések meghozataláról

81/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat a 110/2021(V.07) számú határozattal módosítva: az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosításáról

82/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Pomáz Kft. állományába – munkáltatói jogutódlás útján történő - átcsoportosításáról

83/2021. (IV.15.) számú önkormányzati határozat az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósítása és finanszírozása tervezett ütemezéséről

84/2021 (IV.15.) számú önkormányzati határozat a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének a biztosításáról

85/2021. (IV.19.) számú önkormányzati határozat a civil szervezetek támogatásának 2021. évre vonatkozó pályázati kiírásáról

86/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata „Pomáz Közoktatásáért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről

87/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata „Pomáz Közművelődéséért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről

88/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata a Critical Care Kft. feladat-ellátási szerződés módosításáról

89/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. feladat-ellátási szerződés módosításáról

90/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2020. (IX.24.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről

91/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata a helyi személyszállítási szolgáltatás előkészítéséről szóló 118/2020 (VIII.27.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezésére

92/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nyílt beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításával kapcsolatos döntéséről

93/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata a Pomáz, 1678/4 helyrajzi számú „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan ajándékként történő elfogadásáról

94/2021 (IV.29.) számú Önkormányzati határozata a Pomáz, 9227/15 hrsz.-ú és 9227/17 hrsz.-ú „közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű ingatlanok ajándékként történő elfogadásáról

95/2021. (IV.29.) számú önkormányzati határozata a Váci Tankerületi Központtal kötendő Használati Szerződés megkötéséről

96/2021 (IV.29.) számú önkormányzati határozata a Krug Művészeti Egyesülete által felajánlott Nikola Tesla emlékmű felállítási helyének meghatározásáról

97/2021 (IV.30.) számú önkormányzati határozata a Beniczky utca 58. szám alatti ingatlanban található önkormányzati helyiség bérbeadásáról szóló 78/2021. (IV.09.) számú önkormányzati határozat mellékletének módosításáról

98/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

99/2021(V.03.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozataláról

100/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról

101/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás biztosítására

102/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozat a Szociális Szolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Szakmai Programjának elfogadásáról

103/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde átszervezéséről, a bölcsőde kiválásáról szóló elvi döntés meghozataláról Hatályon kívül: 2021.05.28

104/2021. (V.04.) számú önkormányzati határozata „Szociális és Egészségügyért díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről

105/2021. (V.04.) számú önkormányzati határozata „Közszolgálati díj” 2021. évi adományozásra való javaslattételről

106/2021. (V.05.) számú önkormányzati határozat a helyi zajrendelet tervezetéhez érkezett állampolgári vélemények és javaslatok vonatkozásában beérkezett települési képviselői és bizottsági tagi javaslatok, vélemények megtárgyalására

Z-107/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozata az Óbuda Zrt tulajdonában álló Pomáz belterület 2118/60, 61 és résztulajdonában álló belterület 2131/31 hrsz. alatti ingatlanok elővásárlásáról

108/2021. (V.07.) önkormányzati határozat a Környezetvédelmi Alap felhasználására

109/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

110/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. létesítő okiratának módosításáról szóló 81/2021.(IV.09.) számú önkormányzati határozatának módosításáról

111/2021. (V.07.) számú önkormányzati határozat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság nem képviselő tagja a bizottságban betöltött megbízatásának lemondásáról

112/2021 (V.07.) számú önkormányzati határozat a 120/2021(V.26) határozattal módosítva: A Pomázi Civil Szövetség pályázatának benyújtásához ingyenes használatba adásra vonatkozó előzetes megállapodás megkötéséről

113/2021 (V.07.) számú önkormányzati határozat a 121/2021(V.26) határozattal módosítva: A Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés jóváhagyásáról

114/2021. (V.13.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Örökség Tájház elnevezéséről

115/2021. (V.13.) számú önkormányzati határozat a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

116/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozat az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Kft. -t érintő személyi döntések meghozataláról szóló Z-80/2021. (IV.09.) önkormányzati határozat módosításáról

117/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozata „a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindítani kívánt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról”

118/2021. (V.14.) számú önkormányzati határozata a Pénzügyminisztérium Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen kiírt pályázaton való részvételről szóló 68/2021. (III.29.) számú önkormányzati határozat módosításáról

120/2021 (V.26.) számú önkormányzati határozata a 112/2021. (V.7) számú önkormányzati határozat módosításáról

121/2021 (V.26.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Civil Szövetség helyiségbérleti szerződésének megszűntetésre vonatkozó előszerződés jóváhagyásáról szóló 113/2021. (V.7) számú önkormányzati határozat módosításáról

122/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a 2020. évi belső ellenőrzés végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentés elfogadásáról

123/2021 (V.28.) önkormányzati határozata a 2021. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

124/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város 2020. évi környezeti állapotáról szóló jelentés elfogadásáról

125/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a Luppa Mauzóleum ajándékként való elfogadására, valamint tárgyban lezajló póthagyatéki eljárás költségeinek Önkormányzat általi viseléséről

126/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének 103/2021. (V.03.) számú önkormányzati határozatának hatályon kívül helyezéséről

127/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsődében a 2021/2022. évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

128/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Város 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

129/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata „a „Ingatlanforgalmi értékbecslői feladatok 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

130/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata „a „Ingatlanrendezésekhez szükséges geodéziaszolgáltatás 2021-2022. években való ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívás elfogadásáról

131/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata az önkormányzat tulajdonába került Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft-t (a továbbiakban: Pomáz Kft.) érintő alapítói döntések előkészítéséről

132/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

133/2021 (V.28.) számú önkormányzati határozata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

134/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat Csobánka Község Önkormányzata részére házi segítségnyújtásról szóló feladat-ellátási megállapodás módosítása

135/2021. (VI.07.) számú önkormányzati határozat a Kábítószer Ellenes világnap alkalmából rendezendő programok pénzügyi támogatásáról

137/2021. (VI.08.) számú önkormányzati határozat „a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról

138/2021. (VI.09.) számú önkormányzati határozat Pomáz Város Önkormányzatának nyári szünidő alatti napközbeni gyermekfelügyeletéről

139/2021 (VI.11.) számú önkormányzati határozata a 203/2020 (XII. 16.) számú önkormányzati határozat módosításáról

140/2021. (VI.11.) számú önkormányzati határozata A kialakuló Pomáz, belterület 3449/3 hrsz-ú 389 m2 nagyságú kivett helyi közút ajándékként való elfogadásáról szóló 120/2020 (VIII. 27.) számú önkormányzati határozat módosításáról

141/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata a Pomáz 7 helyrajzi számú, kivett óvoda megnevezésű ingatlanra a 12/2 helyrajzi számú földrészlet vízvezetését biztosító szolgalmi jog bejegyzéséről

144/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata a „Pomázi Művelődési Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése” tárgyában megindítani kívánt beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

145/2021.(VI.14.)számú önkormányzati határozata a Pomázi Zenekastély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott tagi kölcsönnel kapcsolatos szerződés, valamint munkagép bérlésére vonatkozó bérleti szerződés utólagos jóváhagyásáról

146/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata pályázat kiírása a helyi műsor gyártásáról

147/2021. (VI.14.) számú önkormányzati határozata egyes önkormányzati feladatoknak a Pomáz Kft. útján történő ellátásához szükséges pénzügyi átcsoportosításra

148/2021. (VI.14) számú önkormányzati határozata „a Pomáz, Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése tárgyában megindítani kívánt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról”

 

 

Letöltések