Ügyintézési lehetőségek a védelmi intézkedések szigorításának időszakában a polgármesteri hivatalban

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2021. II. negyedév (április-június)

Pomázi Szociális buszjárat próbamenetrendje

Pomázi Polgár 2021. májusi száma

 

SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a,

Telefon/fax: 26/322-370

Mobil: 20/808-7075

E-mail: csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu

Fogadóórák: hétfő: 13-16-ig, szerda: 8-12, 13-17-ig, péntek: 8-12-ig.

 

 

Tájékozató 

 

a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény

Család és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről

 

Székhelye: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89.

Telefonszám: 06-26/312-605

+36/20/2958195

E-mail: gyermekjoletszte@gmail.com

 

Biztosított ellátsok, szolgáltatások:

 

  • Utcai ésha a helyi viszonyok azt indokolják- lakótelepi szociális munka

  • Kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás.

Az adott év – munkanapján- minden héten, Kedden: 14-18 óra és Pénteken 14-18 óra között – 2 órás időtartamban- a hatósággal, a bírósággal, a szülővel és a gyermekkel/gyermekekkel előre egyeztetett időpontban zajlik. Szükség esetén, hétvégén – hatóság illetve a bíróság végzése alapján.

Helyszíne: Szentendre, Szentlászlói út 89.

  • Kórházi szociális munka - ha a helyi viszonyok azt indokolják

  • Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat

Telefonos készenléti szolgálat ügyeleti ideje:

Munkanapokon este 17-től – reggel 9 óráig

Munkaszüneti napokon 0-24 óráig

Telefonszám: 06/20/3640827

A téli időszakban a készenléti ügyelet telefonja a 0-24 óra üzemel.

A Szociális és Gyeremkvédelmi Főigazgatóság által működtetett 06-80-630155 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

  • Jogi tájékoztatás nyújtása – kéthetente hétfőn: 13-17 óráig

  • Pszichológiai szolgáltatás (kétheti váltásban hétfőnként Tahitótfalu, Budakalász 13-17 óráig, Szentendrén K-P: 9-17 óráig)

  • Családkonzultáció, családterápia (igény szerint egyeztetett napokon 17-19 óráig)

  • Mediációt (szaknévsorba való bejegyzés nélkül) – konfliktuskezelő szolgáltatás az esetkezelés módszereként,- igény szerint)

  • Szociális diagnózis készítése (igény szerint, időpont egyeztetés szükséges)

  • Szociális képzéshez gyakorlati terep

 

 

KÖLTÖZÉS!

2017 áprilisától új helyen, a régi Szent István patika épületében fogadjuk a hozzánk fordulókat.

 

SZSZK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a..
Telefon, fax: (26) 322-370
Mobil: (20) 808-7075
csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu

 

Időpontot lehet foglalni telefonon, e-mail-en, Facebook-on!


 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Családsegítő munkatársak:

              Sóti Beáta

              Harza Noémi

              Molnár Erika

              Simon Szilvia

              Benczik Orsolya

 

Tagintézmény-vezető:
Csórián Edit

 

Fogadóórák
hétfő: 13-16 óráig
szerda: 8-12, és 13-17 óráig
péntek: 8-12 óráig

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény telefonos készenléti  
szolgálat ügyeleti ideje 0-24 óráig a 06-20/ 364-0827 számon érhető el.

 

Tevékenységi körök:

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

 

Főbb feladataink:

- információnyújtás (az igénybe vehető támogatásokról, a gyermeki jogokról, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről)

- tanácsot adunk (életvezetési, mentálhigiénés, nevelési, családtervezési ügyekben)

- segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez (kérelmek, beadványok megfogalmazása, határozatok értelmezése, telefonálás,)

- szociális segítő tevékenységet végzünk

- működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert, jelzéseket fogadunk gyermekek veszélyeztetettségéről ill. egyének, családok krízishelyzetéről, a veszélyhelyzetet elhárító munkát koordináljuk

- a gyermek súlyos veszélyeztetettségének észlelése esetén hatósági intézkedést kezdeményezünk

 

 

Családsegítő szolgáltatásaink minden pomázi lakos számára ingyenesen, önkéntesen elérhetőek.

A segítségnyújtás főbb típusai:

- információnyújtás (önkormányzati támogatásokról és ellátásokról, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről, munkanélküli ellátásokról, szociális étkeztetésről)

- hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás (hivatalos levelek/végzések értelmezése, kérelmek megfogalmazása)

- tanácsadás (lakhatással, megélhetéssel, munkahelykereséssel és családi problémákkal kapcsolatban)

- rendszeres szociális segélyben részesülők és/vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők segítése (munkahely kereséshez ingyenes internet használat, ügyintézési segítségnyújtás, önéletrajz megírásának segítése)

- Adományok közvetítése

A segítségnyújtás történhet egyszeri tanácsadás keretében vagy írásos megállapodás alapján folyamatos, többszöri találkozások alkalmával.

 

Rendszeres programjaink (a programjainkon való részvétel ingyenes):

- A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai-szervezeti átalakulásával párhuzamosan, Szolgálatunknál egy ún. arculatváltási folyamatot is elindítottunk. Ennek célja elsősorban az, hogy településünk lakossága szolgáltatásaink minél változatosabb spektrumával ismerkedhessen meg. Az ellátottak körének bővüléséhez próbálunk meg alkalmazkodni prevenciós jellegű, tematikus csoportjainkkal, szem előtt tartva a testi-mentális egészségmegőrzés hosszú távú célját.

- Programjaink, csoportjaink, tervezése, kialakítása során szem előtt tartjuk ellátottjaink életkori, élethelyzeti, érdeklődésbeli különbségeit, igényeit, s próbálunk minél több réteget megszólítani. Foglalkozásainkat két hetente tartjuk, Facebook csoportunk, aminek elsősorban az a funkciója, hogy szakmánkba vágó, hasznos megosztásokkal, informatív cikkekkel tájékoztassa a lakosságot folyamatosan működik.

- "Kamasz klubot" tartunk minden szerdán 15-16, 30 óra között. Páros héten a kiskamaszoknak (8-12 év), páratlan héten a nagyobbaknak (12-17 év) .

- Családterápiát biztosítunk helyben, családon belüli problémák megoldására, terápiás módszerekkel, előre egyeztetett időpontokban.

- Lehetőséget biztosítunk számítógép használatát ismerők részére, internet hozzáféréshez. pl. álláskeresés, albérlet keresés céljából

 

SZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21/a.

Telefon/fax: 26/322-370

Mobil: 20/808-7075

E-mail: csaladesgyermekjoleti@szszk.pomaz.hu

Fogadóórák: hétfő: 13-16-ig, szerda 8-12, 13-17-ig, péntek: 8-12-ig.