Tájékoztató az őszi, téli, tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1-én hatályba lépő módosítása alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidő alatti déli meleg főétkezés helyben történő megszervezése a szociálisan rászoruló, hátrányos és gyermekvédelmi támogatásban részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, vagy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet időtartamában minden munkanapon, továbbá a nyári szünet ideje alatt, legalább 43 munkanapon a jogosult gyermekek részére. Bölcsőde, óvoda esetében a fenntartó által meghatározott zárva tartás időtartama tekinthető szünidei időtartamnak, iskola esetében a jogszabályban meghatározott időtartamot kell figyelembe venni. A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) tájékoztatjuk az igénylés feltételeiről, akik a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak, és megküldjük számukra a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 7. melléklet). A 7. melléklet szerinti nyilatkozat –az évközi szünet időtartama kivételével- a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, módosítható.

 

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) EMMI rendelete 6. § szerint:

(1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

 

A fentieknek megfelelően az étkeztetési napok a következők lesznek:

  • az őszi szünetben: 2023.10.30., 2023.10.31, 2023.11.02., 2023.11.03. – 4 nap
  • a téli szünetben: 2023.12.22., 2023.12.27., 2023.12.28., 2023.12.29., 2024.01.02., 2024.01.03., 2024.01.04., 2024.01.05. – 8 nap
  • a tavaszi szünetben03.28., 2024.04.02., 2024.04.03., 2024.04.04., 2024.04.05. – 5 nap

 

A jogszabályban megállapított feltételek alapján azon gyermekek szüleit (törvényes képviselőiket) tájékoztattuk az igénylés feltételeiről, akik a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartoznak, és 2023. szeptember 14-én, postai úton megküldtük számukra a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges (jogszabályban) előírt nyilatkozatot is (328/2011. (XII.29.) Korm. rend. 7. melléklet). A 7. melléklet szerinti nyilatkozat –az évközi szünet időtartama kivételével- a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, módosítható. A nyilatkozat a http://www.pomaz.hu/humanszolgaltatasi_osztaly_nyomtatvanyai linken elérhető.

 

A nyomtatványt az őszi, téli, és tavaszi szünidei étkeztetésre jogosult gyermekenként 1 példányban kell kitölteni. Kérjük a kedves szülőket, hogy a kérelmek gyors feldolgozása érdekében az „A” oszlop 1. számú sorában szíveskedjen aláhúzni gyermeke intézményét (iskola, óvoda, bölcsőde) és beírni gyermeke életkorát. Kérjük, hogy szíveskedjen kitölteni a nyilatkozat hátoldalán lévő adatközlő lapot is. Kérjük, hogy lehetőség szerint a pontosan kitöltött kétoldalas nyilatkozatot 2023. október 10. napjáig visszaküldeni szíveskedjen.

 

A szülő, törvényes képviselő kérelmének – jogszabály keretei között – az  önkormányzat által meghatározott megfelelő időtartamban kell biztosítani a szünidei gyermekétkeztetést az adott gyermek részére. Így, például a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén – a szünidei gyermekétkeztetés időtartama rövidebb is lehet, mint az önkormányzat által biztosított szünidei gyermekétkeztetés teljes időtartama. Ezt, a szülő az általa kitöltött, mellékelt nyomtatványon jelezheti, naptár szerint munkanapot jelölhet meg.

 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében Pomáz Város Önkormányzata a szünidei déli meleg főétkezést a jogosult részére történő kiszállítással biztosítja, vállalva a kiszállításhoz szükséges csomagolás többletköltségét. A szülő kötelessége a kiszállított étel átvételének biztosítása. A kiszállítással kapcsolatos egyéb információkról a későbbiekben tájékoztatjuk.

 

A jövőben a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt. szünidei étkeztetésre vonatkozó végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint – évközi szünetek (őszi, téli, tavaszi) esetében szeptember 15-ig, nyári szünetre vonatkozóan pedig május 15-ig – írásban tájékoztatja a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét, vagy más törvényes képviselőjét szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról.

 

Kérjük, hogy amennyiben igényli a gyermeke számára a szünidei étkeztetést, abban az esetben töltse ki fentiek szerint a nyomtatványt, és nyújtsa be azt/azokat a Pomázi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályánál.

További híreink