Pomázi Polgár 2022. decemberi száma

Szelektív és zöldhulladék-gyűjtési naptár - 2022. IV. negyedév (október-december)

Szociális buszjárat érvényes próbamenetrendje és útvonala

 

Teleki-Wattay Művészeti Iskola

 

Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kistérségi Akkreditált Kiváló Tehetségpont Előminősített referencia intézmény


OM: 032402
Címe Pomáz, Templom tér 3.
Telefonszáma, fax, e-mail cime:
06-26-325-511, 06-26-525-329, fax: 06-26-525-330
info@twmi.hu
Web címe: www.twmi.hu

Az iskola vezetőjének neve: Polányiné Takács Judit
Igazgatóhelyettes neve: Zsideiné Szőke Erika
Iskolatitkár:
Az intézmény alapítványa TESTVÉRMÚZSÁK ALAPÍTVÁNY

Pomázon a zeneoktatás az 1900-as évek elején kezdődött, eleinte magántanárok segítségével, majd 1915-től intézményesített formában. Sokáig (1963-tól) a szentendrei zeneiskola tagintézményeként működött, majd 1992. szeptember 1-je óta önálló alapfokú művészetoktatási intézmény. A Pomázi Zeneiskola nevet 2006-ban változatták Teleki-Wattay Művészeti Iskola névre. Az névváltozatás jelzi, hogy az oktatás 2002 óta a Teleki-Wattay kastély közvetlen környezetében zajlik, valamint, hogy a kizárólagos zenei oktatást felváltva az intézmény a tevékenységében megjelenő komplex művészeti nevelést és oktatást nevében is hangsúlyozni kívánja. Jelen tanévben (2007/2008) az intézményben 452 beiratkozott növendékkel 37 tanár foglalkozik, az intézmény vezetője Ásztai Csabáné. Az iskola alaptevékenysége a művészeti nevelés és oktatás. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van, a tantestület tudatosan fordít nagy hangsúlyt a humán értékek közvetítésére.
Az iskola fontos szerepet vállal a település kulturális életében. Évente 50-60 alkalommal vesz részt nyilvános szerepléseken, hangversenyeken, ünnepségeken, közösségi rendezvényeken. Rendszeres kapcsolata van a település intézményeivel, óvodákkal, iskolákkal, Művelődési Házzal, Idősek Klubjával, az egyházakkal és a nemzetiségi egyesületekkel, klubokkal. Sok alkalommal és szívesen vannak jelen aktív közreműködőként eseményeiken. A zene által közösségeket is teremtenek: a kórusok, zenekarok, a kamarazenei csoportok, a zenés színjátszás által. A művészetoktatás fontos "terméke" az órákon, próbákon megszülető művészeti érték, melyet tanáraik és növendékeik segítségével a város és a tágabb közösségek részére közvetítenek. Az intézmény támogatja az amatőr együttesek, zenekarok, valamint a családi együttmuzsikálás működését, nyitott az értékes könnyűzenére is. Rendszeresen létesít cserekapcsolatot más (esetleg külföldi) zeneoktatási intézményekkel, 1999 óta hivatalos testvérkapcsolatuk van az Újvidéki Josip Slavensky Zeneiskolával.

Az iskola hagyományos, ismétlődő rendezvényei, eseményei: hangverseny-bérlet gyermekeknek, hangversenyek óvodásoknak, adventi hangverseny a Római Katolikus Templomban, Testvérmúzsák Galéria Kiállításai, „Muzsikáló gyermekek" sorozat, Karácsonyi koncertek, Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, Reneszánsz Vígasság, Farsangi Műsoros Jótékonysági Bál, Teleki-Wattay Művészeti Napok, Országos Tekerős Találkozó, Országos Szaxofonverseny, Kistérségi Kórustalálkozó, Nemzetiségi Fesztivál, Zenés Diákszínpad, Nyári Művészeti Tábor.

Az intézmény 2004 óta komplex művészeti iskolaként működik: van dráma tagozat, itt tanulnak a gyermekek színészmesterséget, beszédtechnikát; van képző és iparművészeti tagozat, ahol elsajátíthatják a vizuális nyelv síkbeli és térbeli alapjait (esetleg díszlet- és jelmeztervezéssel is foglalkoznak); van tánc és balett tagozat és így iskolai keretek között születhetnek meg például a zenés színpadi gyermekdarabok. Az intézmény legfontosabb rövid- és középtávú terve az iskola a település és a régió művészeti centrumává való fejlesztése. Kiváló megoldás, hogy a működését megkezdő Pomázi Zenekastély Kht., a felújított Teleki-Wattay kastélyban a Magyarországi Kórusok otthona lehet. A két zenei-művészeti intézmény szoros együttműködésben helyszíne és letéteményese lehet magas színvonalú helyi, regionális, országos, európai eseményeknek, a kultúra, tudomány és a művészetek befogadásával.


Forrás: Pomáz Város Kulturális Koncepciója 2008-2013