Életbenléti igazolás

1. Hatáskör megnevezése: Életbenléti igazolás
2. Hatáskör címzettje : Jegyző
3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző
4. Felelős szervezeti egység: Hatósági és Humánszolgáltatási Osztály

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

5. Irányadó jogszabályok:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.),

•  Az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet,

•  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

A hivatkozott jogszabályok itt érhetők el: https://njt.hu

 

6. Kérelem benyújtása:

Elektronikus nyomtatvány nem áll rendelkezésre.

Papír alapú, jellemzően formanyomtatványon történhet, amelyet az érintett – külföldi – nyugdíjfolyósító szerv bocsát az ügyfél rendelkezésére.

Az eljárás illetékmentes.

 

7. Benyújtás módjai:

A személyes megjelenés kötelező, mert az ügyfél aláírása az ügyintéző előtt történik.

Előzetes időpontfoglalás lehetséges az Ügyfélszolgálaton: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

8. Eljárást ismertető útmutatók

Életbenléti igazolás

 

9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről