Ugrás a tartalomhoz

Adóhatósági igazolás

1. Hatáskör megnevezése: Adóhatósági igazolás

2. Hatáskör címzettje: Jegyző

3. Hatáskör gyakorlója: Jegyző

4. Felelős szervezeti egység: Adóügyi osztály

 

Pomázi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: https://www.pomaz.hu/polgarmesteri-hivatal/

 

5. Irányadó jogszabályok

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
 • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

A hivatkozott jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytárban érhetőek el: https://njt.hu/

 

6. Kérelem benyújtása:

Benyújtó személye: Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége

Elektronikus nyomtatvány az E-Önkormányzat Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

(Általános adónyomtatványok”=>„Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására űrlap)

Papír alapú nyomtatvány (kizárólag elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfeleknek):

Adóigazolási kérelem

 

7. Kérelem benyújtása:

• Elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  9. §-ában meghatározott szervek csak elektronikus úton a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon található nyomtatványon. A gazdálkodó szervezetek elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

• Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek:

   

  8. Az eljárást ismertető útmutató:

  Tájékoztató az adóhatósági igazolás ügyleíráshoz

    

   9. Tájékoztatás az ügyfél jogaira és kötelezettségeire:

   Általános tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről